BIP Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej

Ogłoszenie o przetargu

Udzielenie w 2014 r. kredytu długoterminowego w kwocie 4 711 649,00 zł. na finansowanie planowanego deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów.
3.1 Przedmiotem zamówienia jest zaciągnięcie kredytu długoterminowego w kwocie 4 711 649,00 zł (słownie złotych: cztery miliony siedemset jedenaście tysięcy sześćset czterdzieści dziewięć 00/100) na finansowanie planowanego deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów.
3.2 Okres wykorzystania kredytu: 20 października 2014 r. (udostępnienie kredytu – przelew środków na rachunek Zamawiającego).
3.3 Wykorzystanie kredytu bezgotówkowo.
3.4 Termin spłaty rat kredytu od 31 stycznia 2016 roku do grudnia 2022 roku w ratach miesięcznych płatnych na koniec miesiąca w kwotach:
a) od 31.01.2016 r. do 31.12.2016 r. – 20 000,00 zł /miesięcznie
b) od 31.01.2017 r. do 31.12.2017 r.– 40 000,00 zł /miesięcznie.
c) od 31.01.2018 r. do 31.12.2018 r. – 50 000,00 zł /miesięcznie.
d) od 31.01.2019 r. do 31.12.2019 r.– 60 000,00 zł /miesięcznie.
e) od 31.01.2020 r. do 31.12.2020 r. – 100 000,00 zł /miesięcznie.
f) od 31.01.2021 r. do 30.11.2021 r. – 70 000,00 zł/ miesięcznie.
g) 31.12.2021r. – 73 649,00 zł.
h) 31.01.2022 r. do 30.11.2022r. – 52 000,00 zł./ miesięcznie.
i) 31.12.2022r. – 56 000,00 zł.
3.5 Termin spłaty odsetek od dnia uruchomienia kredytu w ratach miesięcznych płatnych na koniec miesiąca.
3.6 Kredyt oprocentowany według zmiennej stopy procentowej; stopa procentowa ustalona w oparciu o stawkę WIBOR 1 M. Do wyliczenia ceny należy przyjąć średnią stawkę dla terminu jednomiesięcznego z okresu jednego miesiąca kalendarzowego tj: lipiec 2014 r. WIBOR 2,6042.
3.7 Zamawiający nie przewiduje pobierania innych dodatkowych opłat i prowizji bankowych przy rozpatrzeniu, udzieleniu kredytu oraz w czasie trwania umowy.
3.8 Zabezpieczenie kredytu weksel własny in blanco.
3.9 Zamawiającemu przysługuje prawo przedterminowej spłaty kredytu w całości bądź części bez dodatkowych opłat i prowizji bankowych.

Dokładne informacje zawarte są w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, która dostępna jest poniżej w formie elektronicznej oraz w formie papierowej w pokoju nr 9 Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej.

Pliki do pobrania:

Data powstania: poniedziałek, 18 sie 2014 09:09
Data opublikowania: poniedziałek, 18 sie 2014 11:37
Data przejścia do archiwum: piątek, 9 cze 2017 07:31
Opublikował(a): Eleonora Jagier
Zaakceptował(a): Sławomir Słonawski
Artykuł był czytany: 63461 razy