BIP Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej

Ogłoszenie o przetargu.

Modernizacja drogi w miejscowości Komorowo I etap.
3.1 Przedmiotem zamówienia jest Remont drogi gminnej wraz z odwodnieniem w miejscowości Komorowo – I etap
Zakres robót obejmuje:
a) roboty przygotowawcze,
b) roboty ziemne,
c) roboty rozbiórkowe,
d) wykonania podbudowy,
e) wykonanie nawierzchni,
f) urządzenia bezpieczeństwa ruchu,
g) kanalizacja deszczowa.

3.2 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią: dokumentacja projektowa, szczegółowe specyfikacje techniczne oraz uzupełniająco kosztorys ofertowy wraz z przedmiarem robót. Wykonawca winien uwzględnić w wycenie wszystkie elementy zawarte w dokumentacji projektowej. Zamawiający informuje, że dopuszcza składanie ofert, w których poszczególne materiały wymienione w dokumentacji projektowej oraz przedmiarze robót mogą być zastąpione materiałami równoważnymi. Za materiały równoważne Zamawiający uzna te, które posiadają takie same parametry techniczne i jakościowe, a zastosowanie ich w żaden sposób nie wpłynie na prawidłowe funkcjonowanie rozwiązań technicznych przewidzianych w dokumentacji projektowej. Występujące w dokumentacji nazwy własne producentów lub wyrobów zostały użyte wyłącznie w celu wskazania założonego standardu przyjętych rozwiązań. Zamawiający dopuszcza zastosowanie wyrobów równoważnych.

Dokładne informacje zawarte są w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, która dostępna jest poniżej w formie elektronicznej oraz w formie papierowej w pokoju nr 9 Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej.

Pliki do pobrania:

Data powstania: czwartek, 31 lip 2014 11:03
Data opublikowania: czwartek, 31 lip 2014 11:43
Data przejścia do archiwum: piątek, 9 cze 2017 07:31
Opublikował(a): Eleonora Jagier
Zaakceptował(a): Sławomir Słonawski
Artykuł był czytany: 64718 razy