BIP Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej

Zawiadomienie o wyborze oferty.

Odbiór i transport odpadów komunalnych z nieruchomości zlokalizowanych na terenie Gminy Biała Piska
znak sprawy:
BiRG ZP.271.8.2014

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

Burmistrz Białej Piskiej informuje, że w trybie przetargu nieograniczonego dotyczącego: Odbioru i transportu odpadów komunalnych z nieruchomości zlokalizowanych na terenie Gminy Biała Piska wpłynęły trzy oferty złożone przez:
1. Oferta nr 1 - MPO Spółka z o.o. ul. 42 Pułku Piechoty 48, 15-950 Białystok.
2. Oferta nr 2 - BIALZUK Spółka Cywilna ul. I Marszałka RP Piłsudskiego 1B, 12-230 Biała Piska
3. Oferta nr 3 - KOMA Sp. z o.o. Sp.k. ul. Sikorskiego 19c, 19-300 Ełk.
Wybór najkorzystniejszej oferty:
Część I
(Sektor I) obejmujący miejscowości: Bełcząc, Kowalewo, Mikuty, Długi Kąt, Kózki, Szkody Kolonia, Szkody, Radysy, Sokoły Górskie.
Na podstawie badania i oceny ofert wybrano do realizacji zamówienia ofertę nr 3 złożoną przez:
KOMA Sp. z o.o. Sp.k.
ul. Sikorskiego 19c
19-300 Ełk.
Uzasadnienie – Oferta ww. Wykonawcy została uznana za najkorzystniejszą na podstawie kryterium oceny ofert określonego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium cena – 100 pkt.
Jednocześnie Zamawiający informuje, że w niniejszym postępowaniu złożono oferty firm:
Oferta nr 1 – MPO Spółka z o.o. ul. 42 Pułku Piechoty 48, 15-950 Białystok.
Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium cena – 95,56 pkt.
Oferta nr 2– BIALZUK Spółka Cywilna ul. I Marszałka RP Piłsudskiego 1B,12-230 Biała Piska.
Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium cena – 56,59 pkt.

Zamawiający zawiadamia również, iż zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt 3 lit.a ustawy – Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku ( Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.), Zamawiający może zawrzeć umowę w terminie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.
Pouczenie
Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej, których procedury określono w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) Prawo zamówień publicznych - dział VI "Środki ochrony prawnej".
Niniejsza informacja została wywieszona na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej oraz zamieszczona na stronie internetowej .
Część II
(Sektor II) obejmujący miejscowości: Kukły, Szymki, Kumielsk, Cwaliny, Cwalinki, Jakuby, Gruzy, Grodzisko, Guzki.
Na podstawie badania i oceny ofert wybrano do realizacji zamówienia ofertę nr 3 złożoną przez:
KOMA Sp. z o.o. Sp.k.
ul. Sikorskiego 19c
19-300 Ełk.
Uzasadnienie – Oferta ww. Wykonawcy została uznana za najkorzystniejszą na podstawie kryterium oceny ofert określonego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium cena – 100 pkt.
Jednocześnie Zamawiający informuje, że w niniejszym postępowaniu złożono oferty firm:
Oferta nr 1 – MPO Spółka z o.o. ul. 42 Pułku Piechoty 48, 15-950 Białystok.
Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium cena – 95,44 pkt.
Oferta nr 2– BIALZUK Spółka Cywilna ul. I Marszałka RP Piłsudskiego 1B,12-230 Biała Piska.
Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium cena – 57,27 pkt.

Zamawiający zawiadamia również, iż zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt 3 lit.a ustawy – Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku ( Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.), Zamawiający może zawrzeć umowę w terminie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.
Pouczenie
Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej, których procedury określono w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) Prawo zamówień publicznych - dział VI "Środki ochrony prawnej".
Niniejsza informacja została wywieszona na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej.
Część III
(Sektor III) obejmujący miejscowości: Kolonia Kawałek, Kaliszki, Orłowo, Giętkie, Ruda, Zabielne, Oblewo.

Na podstawie badania i oceny ofert wybrano do realizacji zamówienia ofertę nr 3 złożoną przez:
KOMA Sp. z o.o. Sp.k.
ul. Sikorskiego 19c
19-300 Ełk.

Uzasadnienie – Oferta ww. Wykonawcy została uznana za najkorzystniejszą na podstawie kryterium oceny ofert określonego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium cena – 100 pkt.
Jednocześnie Zamawiający informuje, że w niniejszym postępowaniu złożono oferty firm:

Oferta nr 1 – MPO Spółka z o.o. ul. 42 Pułku Piechoty 48, 15-950 Białystok.
Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium cena – 97,92 pkt.
Oferta nr 2– BIALZUK Spółka Cywilna ul. I Marszałka RP Piłsudskiego 1B,12-230 Biała Piska.
Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium cena – 47,00 pkt.

Zamawiający zawiadamia również, iż zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt 3 lit.a ustawy – Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku ( Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.), Zamawiający może zawrzeć umowę w terminie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.
Pouczenie
Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej, których procedury określono w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) Prawo zamówień publicznych - dział VI "Środki ochrony prawnej".
Niniejsza informacja została wywieszona na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej.


Część IV
(Sektor IV) obejmujący miejscowości: Sulimy, Nowe Drygały, Iłki, Zalesie, Klarewo, Myszki, Zaskwierki, Dąbrówka Drągalska.

Na podstawie badania i oceny ofert wybrano do realizacji zamówienia ofertę nr 1 złożoną przez:
MPO Spółka z o.o.
ul. 42 Pułku Piechoty 48,
15-950 Białystok.

Uzasadnienie – Oferta ww. Wykonawcy została uznana za najkorzystniejszą na podstawie kryterium oceny ofert określonego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium cena – 100 pkt.
Jednocześnie Zamawiający informuje, że w niniejszym postępowaniu złożono oferty firm:
Oferta nr 2– BIALZUK Spółka Cywilna ul. I Marszałka RP Piłsudskiego 1B,12-230 Biała Piska.
Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium cena – 55,56 pkt.
Oferta nr 3 – KOMA Sp. z o.o. Sp.k. ul. Sikorskiego 19c, 19-300 Ełk.
Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium cena – 96,77 pkt.


Zamawiający zawiadamia również, iż zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt 3 lit.a ustawy – Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku ( Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.), Zamawiający może zawrzeć umowę w terminie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.
Pouczenie
Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej, których procedury określono w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) Prawo zamówień publicznych - dział VI "Środki ochrony prawnej".
Niniejsza informacja została wywieszona na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej.Część V
(Sektor V) obejmujący miejscowości: Pogorzel Mała, Pogorzel Wielka, Nitki, Monety, Rakowo Małe.

Na podstawie badania i oceny ofert wybrano do realizacji zamówienia ofertę nr 1 złożoną przez:
MPO Spółka z o.o.
ul. 42 Pułku Piechoty 48,
15-950 Białystok.

Uzasadnienie – Oferta ww. Wykonawcy została uznana za najkorzystniejszą na podstawie kryterium oceny ofert określonego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium cena – 100 pkt.
Jednocześnie Zamawiający informuje, że w niniejszym postępowaniu złożono oferty firm:
Oferta nr 2– BIALZUK Spółka Cywilna ul. I Marszałka RP Piłsudskiego 1B,12-230 Biała Piska.
Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium cena – 55,56 pkt.
Oferta nr 3 – KOMA Sp. z o.o. Sp.k. ul. Sikorskiego 19c, 19-300 Ełk.
Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium cena – 96,31 pkt.

Zamawiający zawiadamia również, iż zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt 3 lit.a ustawy – Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku ( Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.), Zamawiający może zawrzeć umowę w terminie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.
Pouczenie
Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej, których procedury określono w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) Prawo zamówień publicznych - dział VI "Środki ochrony prawnej".
Niniejsza informacja została wywieszona na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej.
Część VI
(Sektor VI) obejmujący miejscowość: Bemowo Piskie.

Na podstawie badania i oceny ofert wybrano do realizacji zamówienia ofertę nr 1 złożoną przez:
MPO Spółka z o.o.
ul. 42 Pułku Piechoty 48,
15-950 Białystok.

Uzasadnienie – Oferta ww. Wykonawcy została uznana za najkorzystniejszą na podstawie kryterium oceny ofert określonego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium cena – 100 pkt.
Jednocześnie Zamawiający informuje, że w niniejszym postępowaniu złożono oferty firm:
Oferta nr 2– BIALZUK Spółka Cywilna ul. I Marszałka RP Piłsudskiego 1B,12-230 Biała Piska.
Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium cena – 32,65 pkt.
Oferta nr 3 – KOMA Sp. z o.o. Sp.k. ul. Sikorskiego 19c, 19-300 Ełk.
Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium cena – 49,38 pkt.

Zamawiający zawiadamia również, iż zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt 3 lit.a ustawy – Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku ( Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.), Zamawiający może zawrzeć umowę w terminie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.
Pouczenie
Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej, których procedury określono w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) Prawo zamówień publicznych - dział VI "Środki ochrony prawnej".
Niniejsza informacja została wywieszona na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej.
Część VII
(Sektor VII) obejmujący miejscowości: Konopki, Kolonia Konopki, Kruszewo, Lisy, Dmusy, Lipińskie.

Na podstawie badania i oceny ofert wybrano do realizacji zamówienia ofertę nr 3 złożoną przez:
KOMA Sp. z o.o. Sp.k.
ul. Sikorskiego 19c
19-300 Ełk.

Uzasadnienie – Oferta ww. Wykonawcy została uznana za najkorzystniejszą na podstawie kryterium oceny ofert określonego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium cena – 100 pkt.
Jednocześnie Zamawiający informuje, że w niniejszym postępowaniu złożono oferty firm:
Oferta nr 1 – MPO Spółka z o.o. ul. 42 Pułku Piechoty 48, 15-950 Białystok.
Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium cena – 89,08 pkt.
Oferta nr 2– BIALZUK Spółka Cywilna ul. I Marszałka RP Piłsudskiego 1B,12-230 Biała Piska.
Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium cena – 59,39 pkt.

Zamawiający zawiadamia również, iż zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt 3 lit.a ustawy – Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku ( Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.), Zamawiający może zawrzeć umowę w terminie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.
Pouczenie
Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej, których procedury określono w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) Prawo zamówień publicznych - dział VI "Środki ochrony prawnej".
Niniejsza informacja została wywieszona na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej.
Część VIII
(Sektor VIII) obejmujący miejscowości: Kożuchy Małe, Komorowo, Kożuchy Rolki, Danowo, Cibory, Świdry, Świdry Kościelne, Łodygowo, Pawłocin.

Na podstawie badania i oceny ofert wybrano do realizacji zamówienia ofertę nr 1 złożoną przez:
MPO Spółka z o.o.
ul. 42 Pułku Piechoty 48,
15-950 Białystok.
Uzasadnienie – Oferta ww. Wykonawcy została uznana za najkorzystniejszą na podstawie kryterium oceny ofert określonego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium cena – 100 pkt.
Jednocześnie Zamawiający informuje, że w niniejszym postępowaniu złożono oferty firm:
Oferta nr 2– BIALZUK Spółka Cywilna ul. I Marszałka RP Piłsudskiego 1B,12-230 Biała Piska.
Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium cena – 60,00 pkt.
Oferta nr 3 – KOMA Sp. z o.o. Sp.k. ul. Sikorskiego 19c, 19-300 Ełk.
Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium cena – 73,02 pkt.

Zamawiający zawiadamia również, iż zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt 3 lit.a ustawy – Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku ( Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.), Zamawiający może zawrzeć umowę w terminie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.
Pouczenie
Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej, których procedury określono w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) Prawo zamówień publicznych - dział VI "Środki ochrony prawnej".
Niniejsza informacja została wywieszona na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej.
Część IX
(Sektor IX) obejmujący miejscowości: Myśliki, Wojny, Włosty, Skarżyn, Rogale Wielkie, Sokoły Jeziorne.

Na podstawie badania i oceny ofert wybrano do realizacji zamówienia ofertę nr 3 złożoną przez:
KOMA Sp. z o.o. Sp.k.
ul. Sikorskiego 19c
19-300 Ełk.

Uzasadnienie – Oferta ww. Wykonawcy została uznana za najkorzystniejszą na podstawie kryterium oceny ofert określonego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium cena – 100 pkt.
Jednocześnie Zamawiający informuje, że w niniejszym postępowaniu złożono oferty firm:
Oferta nr 1 – MPO Spółka z o.o. ul. 42 Pułku Piechoty 48, 15-950 Białystok.
Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium cena – 97,17 pkt.
Oferta nr 2– BIALZUK Spółka Cywilna ul. I Marszałka RP Piłsudskiego 1B,12-230 Biała Piska.
Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium cena – 46,27 pkt.

Zamawiający zawiadamia również, iż zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt 3 lit.a ustawy – Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku ( Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.), Zamawiający może zawrzeć umowę w terminie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.
Pouczenie
Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej, których procedury określono w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) Prawo zamówień publicznych - dział VI "Środki ochrony prawnej".
Niniejsza informacja została wywieszona na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej.
Część X
(Sektor X) obejmujący miejscowości: Miasto Biała Piska i Kolonia Zatorze.

Na podstawie badania i oceny ofert wybrano do realizacji zamówienia ofertę nr 3 złożoną przez:
KOMA Sp. z o.o. Sp.k.
ul. Sikorskiego 19c
19-300 Ełk.
Uzasadnienie – Oferta ww. Wykonawcy została uznana za najkorzystniejszą na podstawie kryterium oceny ofert określonego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium cena – 100 pkt.
Jednocześnie Zamawiający informuje, że w niniejszym postępowaniu złożono oferty firm:
Oferta nr 1 – MPO Spółka z o.o. ul. 42 Pułku Piechoty 48, 15-950 Białystok.
Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium cena – 94,20 pkt.
Oferta nr 2– BIALZUK Spółka Cywilna ul. I Marszałka RP Piłsudskiego 1B,12-230 Biała Piska.
Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium cena – 58,15 pkt.

Zamawiający zawiadamia również, iż zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt 3 lit.a ustawy – Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku ( Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.), Zamawiający może zawrzeć umowę w terminie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.
Pouczenie
Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej, których procedury określono w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) Prawo zamówień publicznych - dział VI "Środki ochrony prawnej".
Niniejsza informacja została wywieszona na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej.
Część XI
(Sektor XI) obejmujący miejscowość: Drygały.

Na podstawie badania i oceny ofert wybrano do realizacji zamówienia ofertę nr 3 złożoną przez:
KOMA Sp. z o.o. Sp.k.
ul. Sikorskiego 19c
19-300 Ełk.
Uzasadnienie – Oferta ww. Wykonawcy została uznana za najkorzystniejszą na podstawie kryterium oceny ofert określonego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium cena – 100 pkt.
Jednocześnie Zamawiający informuje, że w niniejszym postępowaniu złożono oferty firm:
Oferta nr 1 – MPO Spółka z o.o. ul. 42 Pułku Piechoty 48, 15-950 Białystok.
Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium cena – 98,63 pkt.
Oferta nr 2– BIALZUK Spółka Cywilna ul. I Marszałka RP Piłsudskiego 1B,12-230 Biała Piska.
Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium cena – 51,91 pkt.

Zamawiający zawiadamia również, iż zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt 3 lit.a ustawy – Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku ( Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.), Zamawiający może zawrzeć umowę w terminie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.
Pouczenie
Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej, których procedury określono w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) Prawo zamówień publicznych - dział VI "Środki ochrony prawnej".
Niniejsza informacja została wywieszona na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej.Data powstania: wtorek, 17 cze 2014 12:29
Data opublikowania: wtorek, 17 cze 2014 15:13
Data przejścia do archiwum: piątek, 9 cze 2017 07:30
Opublikował(a): Eleonora Jagier
Zaakceptował(a): Sławomir Słonawski
Artykuł był czytany: 68082 razy