BIP Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej

Ogłoszenie o przetargu

Zagospodarowanie terenów przy ul. Kościuszki, ul. Sienkiewicza, oraz ul. Krótkiej w Białej Piskiej
3.1 Przedmiotem zamówienia jest zagospodarowanie terenów przy ul. Kościuszki, ul. Sienkiewicza i ul. Krótkiej w Białej Piskiej.
Zakres prac obejmuje:
a) Zagospodarowania działek gminnych o numerach geodezyjnych 88/1, 89/9, 89/19 obręb Biała Piska – Miasto
b) Zagospodarowanie terenu działki gminnej przy ul. H. Sienkiewicza w Białej Piskiej – działka geod. nr ewid. 178/5 obręb Biała Piska – Miasto.
c) Remont nawierzchni działek przy ul. Krótkiej w Białej Piskiej – dz. geod. nr ewid. 176/4, 176/6 obręb Biała Piska - Miasto
3.2 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią: projekty budowlane, specyfikacje techniczne oraz uzupełniająco przedmiary robót. Wykonawca winien uwzględnić w wycenie wszystkie elementy zawarte w dokumentacji projektowej. Występujące w dokumentacji nazwy własne producentów lub wyrobów zostały użyte wyłącznie w celu wskazania założonego standardu przyjętych rozwiązań. Zamawiający dopuszcza zastosowanie wyrobów równoważnych.

Dokładne informacje zawarte są w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, która dostępna jest poniżej w formie elektronicznej oraz w formie papierowej w pokoju nr 9 Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej.

Pliki do pobrania:

Data powstania: czwartek, 5 cze 2014 09:27
Data opublikowania: czwartek, 5 cze 2014 12:52
Data przejścia do archiwum: piątek, 9 cze 2017 07:29
Opublikował(a): Eleonora Jagier
Zaakceptował(a): Sławomir Słonawski
Artykuł był czytany: 68826 razy