BIP Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej

Ogłoszenie o przetargu

Odbiór i transport odpadów komunalnych z nieruchomości zlokalizowanych na terenie Gminy Biała Piska.

3.1 Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na odbiorze i transporcie zmieszanych odpadów komunalnych oraz selektywnie zebranych (żużel i popiół)
z nieruchomości zamieszkałych i nie zamieszkałych zlokalizowanych na terenie Gminy Biała Piska do Stacji Przeładunkowej Odpadów Komunalnych w Białej Piskiej ul. Parkowa 1.
Przedmiot zamówienia został podzielony na 11 części (sektorów).
a) Część I (Sektor I) obejmujący miejscowości: Bełcząc, Kowalewo, Mikuty, Długi Kąt, Kózki, Szkody Kolonia, Szkody, Radysy, Sokoły.
 Liczba mieszkańców (według danych z 31 marca 2014) – 797.
 Liczba gospodarstw domowych – 183.
 Obiekty użyteczności publicznej - świetlice wiejskie – 5.
 Sklepy – 3.
 Kaplice – 1.
 Kosze przy przystankach autobusowych – 8.
 Trasa około 29 km.
 Szacunkowa ilość odpadów w okresie realizacji zamówienia (12 miesięcy) – 92 Mg.
 Częstotliwość wywozu odpadów 1 raz na dwa tygodnie.

b) Część II (Sektor II) obejmujący miejscowości: Kukły, Szymki, Kumielsk, Cwaliny, Cwalinki, Jakuby, Gruzy, Grodzisko, Guzki.
 Liczba mieszkańców (według danych z 31 marca 2014) - 643.
 Liczba gospodarstw domowych – 156.
 Placówki szkolno-wychowawcze – 1.
 Kościoły i kaplice - 1.
 Cmentarze parafialne - 1.
 Obiekty użyteczności publicznej – (świetlice wiejskie, remiza OSP, przychodnia lekarska, leśniczówka) - 4
 Sklepy 1.
 Kosze przy przystankach autobusowych - 6.
 Trasa około 52 km.
 Szacunkowa ilość odpadów w okresie realizacji zamówienia (12 miesięcy) – 63 Mg.
 Częstotliwość wywozu odpadów 1 raz na dwa tygodnie.

c) Część III (Sektor III) obejmujący miejscowości: Kolonia Kawałek, Kaliszki, Orłowo, Giętkie, Ruda, Zabielne, Oblewo.
 Liczba mieszkańców (według danych z 31 marca 2014) – 546.
 Liczba gospodarstw domowych – 144.
 Hotel – 1.
 Obiekty użyteczności publicznej – (świetlice wiejskie, leśniczówki) 6.
 Sklepy – 4.
 Kosze przy przystankach autobusowych - 7.
 Plaża miejska Ruda - jezioro Roś częstotliwość wywozu odpadów 1 raz na dwa tygodnie (czerwiec – wrzesień).
 Domki letniskowe w miejscowości Ruda około 20 - częstotliwość wywozu odpadów 1 raz na dwa tygodnie (maj – wrzesień).
 Trasa około 70 km.
 Szacunkowa ilość odpadów w okresie realizacji zamówienia (12 miesięcy) – 73 Mg.
 Częstotliwość wywozu odpadów 1 raz na dwa tygodnie.

d) Część IV (Sektor IV) obejmujący miejscowości: Sulimy, Nowe Drygały, Iłki, Zalesie, Klarewo, Myszki, Zaskwierki, Dąbrówka Drągalska.
 Liczba mieszkańców (według danych z 31 marca 2014) – 694.
 Liczba gospodarstw domowych – 152.
 Obiekty użyteczności publicznej – (świetlice wiejskie) 3.
 Sklepy 1.
 Kosze przy przystankach autobusowych 5.
 Trasa około 57 km.
 Szacunkowa ilość odpadów w okresie realizacji zamówienia (12 miesięcy) – 97 Mg
 Częstotliwość wywozu odpadów 1 raz na dwa tygodnie.

e) Część V (Sektor V) obejmujący miejscowości: Pogorzel Mała, Pogorzel Wielka, Nitki, Monety, Rakowo Małe.
 Liczba mieszkańców (według danych z 31 marca 2014) – 645.
 Liczba gospodarstw domowych – 149.
 Obiekty użyteczności publicznej – (świetlice wiejskie) 2.
 Sklepy - 2.
 Kosze przy przystankach autobusowych.
 Trasa około 51 km.
 Szacunkowa ilość odpadów w okresie realizacji zamówienia (12 miesięcy) – 51 Mg
 Częstotliwość wywozu odpadów 1 raz na dwa tygodnie.
f) Część VI (Sektor VI) obejmujący miejscowość: Bemowo Piskie.
 Liczba mieszkańców (według danych z 31 marca 2014) – 1 166.
 Liczba gospodarstw domowych – 379.
 Placówki szkolno-wychowawcze - 1.
 Kościoły - 1.
 Obiekty użyteczności publicznej – (świetlice wiejskie) 1.
 Sklepy - 5.
 Jednostka Wojskowa.
 Kosze przy przystankach autobusowych oraz kosze uliczne 10.
 Tereny niezamieszkałe (przedsiębiorstwa).
 Trasa około 26 km.
 Szacunkowa ilość odpadów w okresie realizacji zamówienia (12 miesięcy) – 392 Mg
 Częstotliwość wywozu odpadów miejscowość Bemowo Piskie:
• budynki jednorodzinne - 1 raz na dwa tygodnie.
• tereny nie zamieszkałe 1 raz na dwa tygodnie.
• budynki wielorodzinne - 1 raz w tygodniu.
• sklepy spożywcze -1 raz w tygodniu.
• Jednostka Wojskowa – 1 raz w tygodniu.

g) Część VII (Sektor VII) obejmujący miejscowości: Konopki, Kolonia Konopki, Kruszewo, Lisy, Dmusy, Lipińskie.
 Liczba mieszkańców (według danych z 31 marca 2014) – 485.
 Liczba gospodarstw domowych – 90.
 Obiekty użyteczności publicznej – (świetlice wiejskie, remizy OSP) 2.
 Kosze przy przystankach autobusowych 5.
 Trasa około 65 km.
 Szacunkowa ilość odpadów w okresie realizacji zamówienia (12 miesięcy) – 44 Mg.
 Częstotliwość wywozu odpadów 1 raz na dwa tygodnie.

h) Część VIII (Sektor VIII) obejmujący miejscowości: Kożuchy Małe, Komorowo, Kożuchy Rolki, Danowo, Cibory, Świdry, Świdry Kościelne, Łodygowo, Pawłocin.
 Liczba mieszkańców (według danych z 31 marca 2014) – 1016.
 Liczba gospodarstw domowych – 215.
 Placówki szkolno-wychowawcze 1.
 Obiekty użyteczności publicznej – (świetlice wiejskie) 3.
 Sklepy - 3.
 Kosze przy przystankach autobusowych 5.
 Trasa około 40 km.
 Szacunkowa ilość odpadów w okresie realizacji zamówienia (12 miesięcy) – 97 Mg.
 Częstotliwość wywozu odpadów 1 raz na dwa tygodnie.


i) Część IX (Sektor IX) obejmujący miejscowości: Myśliki, Wojny, Włosty, Skarżyn, Rogale Wielkie, Sokoły Jeziorne.
 Liczba mieszkańców (według danych z 31 marca 2014) – 525.
 Liczba gospodarstw domowych – 107.
 Placówki szkolno-wychowawcze 1.
 Kościoły i kaplice 1.
 Cmentarze parafialne 1.
 Obiekty użyteczności publicznej – (świetlice wiejskie) 2.
 Sklepy - 3.
 Kosze przy przystankach autobusowych - 6.
 Tereny niezamieszkałe (domki letniskowe) około 20 - częstotliwość wywozu odpadów 1 raz na dwa tygodnie (maj – wrzesień).

 Plaża miejska miejscowość Sokoły Jeziorne.
 Trasa około 40 km.
 Szacunkowa ilość odpadów w okresie realizacji zamówienia (12 miesięcy) – 44 Mg.
 Częstotliwość wywozu odpadów 1 raz na dwa tygodnie.


j) Część X (Sektor X) obejmujący miejscowości: Miasto Biała Piska i Kolonia Zatorze.
 Liczba mieszkańców (według danych z 31 marca 2014) – 4117.
 Liczba gospodarstw domowych – 1210.
 Placówki szkolno-wychowawcze - 5.
 Kościoły i kaplice - 2.
 Cmentarze komunalne 2.
 Obiekty sportowe (Boisko Orlik, Stadion Miejski) - 2.
 Obiekty użyteczności publicznej – (M-GOK, Urząd Miejski, Banki, Poczta, MGOPS, Oczyszczalnia ścieków, Stacja uzdatniania wody, Przychodnia lekarska) - 10.
 Remizy OSP -1.
 Sklepy około 30.
 Sklep Dyskont Biedronka - 1.
 Punkty gastronomiczne - 4.
 Warsztaty samochodowe - 4.
 Stacje paliw - 2.
 Kosze uliczne - 25.
 Tereny nie zamieszkałe (ogrody działkowe maj – wrzesień, przedsiębiorstwa).
 Trasa około 25 km.
 Szacunkowa ilość odpadów w okresie realizacji zamówienia (12 miesięcy) – 889 Mg.
 Częstotliwość wywozu odpadów Biała Piska miasto:
• budynki jednorodzinne - 1 raz na dwa tygodnie
• Kolonia Zatorze - 1 raz na dwa tygodnie.
• tereny nie zamieszkałe (ogrody działkowe) - 1 raz na dwa tygodnie
• budynki wielorodzinne -1 raz w tygodniu.
• sklepy spożywcze - 1 raz w tygodniu.
• tereny nie zamieszkałe (przedsiębiorstwa) - 1 raz w tygodniu.

k) Część XI (Sektor XI) obejmujący miejscowość: Drygały.
 Liczba mieszkańców (według danych z 31 marca 2014) – 1482.
 Liczba gospodarstw domowych – 412.
 Placówki szkolno-wychowawcze 2 .
 Kościoły - 1.
 Cmentarze komunalne - 1.
 Obiekty sportowe (Boisko Orlik) - 1.
 Obiekty użyteczności publicznej – (świetlice wiejskie, remizy OSP) 2 .
 Sklepy 7.
 Nadleśnictwo Drygały – częstotliwość wywozu 1 raz w tygodniu.
 Przychodnia lekarska - 1.
 Kosze uliczne - 10.
 Tereny nie zamieszkałe (przedsiębiorstwa).
 Trasa około 25 km.
 Szacunkowa ilość odpadów w okresie realizacji zamówienia (12 miesięcy) – 177 Mg.
 Częstotliwość wywozu odpadów miejscowość Drygały;
• budynki jednorodzinne - 1 raz na dwa tygodnie
• budynki wielorodzinne -1 raz w tygodniu.
• sklepy spożywcze -1 raz w tygodniu.
• tereny nie zamieszkałe (przedsiębiorstwa) - 1 raz w tygodniu.UWAGA !
Podane powyżej ilości odpadów należy traktować jako orientacyjne i Wykonawcy nie przysługuje prawo dodatkowego wynagrodzenia i/lub odszkodowanie za odebranie innych (większych) wielkości.
Podane powyżej ilości punktów odbioru odpadów mogą ulec zmianie. Wykonawcy nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie i/lub odszkodowanie za obsługę dodatkowych punktów.
Zaleca się, aby przed przygotowaniem oferty Wykonawcy szczegółowo sprawdzili
w terenie warunki wykonania zamówienia, zweryfikowali ilości kilometrów, rodzaj zabudowań oraz ilość i rodzaj pojemników na śmieci.

3.2 Wszystkie odebrane odpady objęte niniejszym zamówieniem przekazywane będą do Stacji Przeładunkowej w Białej Piskiej będącej częścią składową regionalnej instalacji przetwarzania odpadów komunalnych w Siedliskach k. Ełku prowadzonej przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami EKO-MAZURY Sp. z o.o. Należności za dostarczone do stacji odpady dla EKO-MAZURY Sp. z o. o. będzie regulował (płacił) Zamawiający tj; Gmina Biała Piska.
3.3 Wykonawca zobowiązany jest do odbioru odpadów komunalnych gromadzonych na terenie poszczególnych nieruchomości w pojemnikach o pojemności od 110 l, do 1100 l, KP 5 i KP 7 oraz w workach typu HDPE o pojemności 30 l, 60 l, 90 l
3.4 Część nieruchomości wyposażona jest w pojemniki będące własnością mieszkańców. Wykonawca stworzy możliwość zaopatrzenia właściciela posesji, wydzierżawienia lub sprzedaży w pojemnik lub kontener. Koszt sprzedaży lub dzierżawy pojemników
i kontenerów nie może być wliczony w cenę zamówienia i podlega indywidualnemu rozliczeniu pomiędzy właścicielem nieruchomości a Wykonawcą. Wykonawca odpowiada za stan techniczny i sanitarny dostarczonych pojemników do gromadzenia odpadów.
3.5 Wykonawca zobowiązany będzie do odbioru całej ilości zgromadzonych odpadów
w pojemnikach a także odpadów składowanych w workach obok pojemników.
3.6 Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania obowiązujących w trakcie trwania umowy przepisów prawa a w szczególności – ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz.U. z 2013 r. poz. 1399 ze zm.), - ustawy z 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 ze zm.), - ustawy z dnia 29 lipca 2005 o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. z 2005 r. Nr 180, poz. 1495 ze zm.), - ustawy z dnia 29 maja 2009 r. o bateriach i akumulatorach (Dz. U. z 2009 r. Nr 79, poz. 666 ze zm.), - Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz. U. z 2013 r. poz. 122), Uchwały Nr XXXVIII/340/2012 Rady Miejskiej z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie podziału Gminy Biała Piska na sektory odbierania odpadów komunalnych oraz Wojewódzkiego Programu Gospodarki Odpadami dla województwa Warmińsko-Mazurskiego.
3.7 Żużel i popiół odbierany będzie w terminie od 01 maja do 30 września 1 raz na cztery tygodnie, natomiast od 01 października do 30 kwietnia 1 raz na dwa tygodnie – dotyczy wszystkich sektorów,
3.8 Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble, małe opony – 1 raz w okresie trwania umowy w formie tzw. wystawki bezpośrednio sprzed terenu nieruchomości
w miesiącu; maj 2015 r.
3.9 Wykonawca zobowiązuje się do odbioru odpadów komunalnych: w sposób ciągły, nie zakłócający spoczynku nocnego w terminach wynikających z przyjętego harmonogramu niezależnie od warunków atmosferycznych pojazdami przystosowanymi do odbierania odpadów mieszanych w każdej ilości nagromadzonych odpadów a także odpadów leżących luzem przy pojemnikach lub kontenerach, a także do zabezpieczenia odpadów przed wysypaniem w trakcie odbioru i transportu. W przypadku wysypania Wykonawca obowiązany jest do natychmiastowego uprzątnięcia odpadów oraz skutków ich wysypania (zabrudzeń, plam itd.)
3.10 Wykonawca zobowiązany jest w ramach zawartej umowy do odbierania bez dodatkowego wynagrodzenia w wyjątkowych sytuacjach lub okresach wzmożonej intensywności wyrzucania odpadów np: dni przedświąteczne (święta Bożego Narodzenia, święta Wielkanocne) na zgłoszenie Zamawiającego, odpadów poza ustalonym harmonogramem i miejscem jeżeli odpady te zostaną zebrane i zgromadzone na nieruchomości w terminach innych niż przewiduje harmonogram ich odbioru.
3.11 Wykonawca zobowiązany jest do naprawy szkód wyrządzonych podczas wykonywania usługi odbioru i transportu odpadów komunalnych na terenie gminy (uszkodzenia chodników, punktów składowania odpadów, ogrodzeń, wjazdów, uszkodzeń mechanicznych drzew lub krzewów itp.)
3.12 Wykonawca przekaże Zamawiającemu wraz z fakturą:
a) miesięczny raport z systemu GPS zamontowanego w pojeździe przeznaczonym do zbierania odpadów dokumentującego przebieg pracy pojazdu na terenie Gminy Biała Piska.
b) Przez cały okres trwania Umowy Wykonawca będzie przekazywał Zamawiającemu sprawozdania okresowe zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 15 maja 2012 r. (Dz. U. z 2012 r. poz. 630).
c) Wykonawca będzie przygotowywał sprawozdania kwartalne zgodnie ze wzorem
w/w Rozporządzenia i przekazywał Zamawiającemu w terminie do końca miesiąca następującego po kwartale, którego dotyczy.

Dokładne informacje zawarte są w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, która dostępna jest poniżej w formie elektronicznej oraz w formie papierowej w pokoju nr 9 Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej.

Pliki do pobrania:

Data powstania: czwartek, 5 cze 2014 14:58
Data opublikowania:
Data przejścia do archiwum: piątek, 9 cze 2017 07:29
Opublikował(a): Eleonora Jagier
Zaakceptował(a): Sławomir Słonawski
Artykuł był czytany: 68835 razy