BIP Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej

Odpowiedź na zapytanie do SIWZ

„Zakup i dostawa nowego średniego samochodu pożarniczego”.

BiRG ZP.271.7.2014.
Odpowiedź na zapytanie dotyczące SIWZ
„Zakup i dostawa nowego średniego samochodu pożarniczego”.
Zgodnie z art. 38 ust.2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 poz.907 z późn. zm.) w odpowiedzi na skierowane do Zamawiającego zapytania informujemy, że
Starając się o zamówienie będące przedmiotem niniejszego postępowania zwracamy się
z prośbą o odpowiedź na następujące pytania:

Pytanie 1:
Dotyczy załącznika nr 1 do SIWZ punkt 3.9
Zamawiający wymaga by w kabinie samochodu był zamontowany wskaźnik wysokiego ciśnienia.
Ze względu na bezpieczeństwo ratowników użytkujących pojazd pożarniczy nie montuje się manometru wysokiego ciśnienia w kabinie. Ciśnienie w tym manometrze dochodzi do 40 bar i w przypadku uszkodzenia mogłoby doprowadzić do poważnego w skutkach wypadku.
Czy w związku z powyższym Zamawiający dopuści brak dodatkowego manometru wysokiego ciśnienia w kabinie?

Odpowiedź 1:
Zgodnie z punktem 3.9 załącznika nr 1a do SIWZ Zamawiający wymaga aby w kabinie był zamontowany wskaźnik wysokiego ciśnienia. Zamawiający nie określił i nie wskazał konieczności montażu dodatkowego manometru wysokiego ciśnienia. Zamawiający dopuszcza aby wskaźniki określone w punkcie 3.9 przedstawiały poszczególne odczyty
w formie elektronicznej np.; na tablicy rozdzielczej, na ekranie LCD lub na innym urządzeniu zamontowanym w kabinie.

Pytanie 2:
Dotyczy załącznika nr 1 do SIWZ punkt 4.15
Zamawiający wymaga zbiornika wody o pojemności min 3000 litrów.
Czy Zamawiający dopuszcza dostarczenie samochodu ze zbiornikiem wody o pojemności 2500 litrów?

Odpowiedź 2:
Nie. Zamawiający nie dopuszcza dostarczenia samochodu ze zbiornikiem wody
o pojemności 2500 litrów.


Data powstania: środa, 23 kwi 2014 12:02
Data opublikowania: środa, 23 kwi 2014 13:44
Data przejścia do archiwum: piątek, 9 cze 2017 07:27
Opublikował(a): Eleonora Jagier
Zaakceptował(a): Sławomir Słonawski
Artykuł był czytany: 71759 razy