BIP Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej

Odpowiedź na zapytanie dotyczące SIWZ

Zakup i dostawa nowego średniego samochodu pożarniczego
Zgodnie z art. 38 ust.2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 poz.907 z późn. zm.) w odpowiedzi na skierowane do Zamawiającego zapytania informujemy, że
Starając się o zamówienie będące przedmiotem niniejszego postępowania zwracamy się
z prośbą o odpowiedź na następujące pytania:

Pytanie 1:
Dotyczy załącznika nr 1 do SIWZ punkt 3.3
Zamawiający wymaga by samochód wyposażony był w system ABS - z możliwością odłączenia podczas jazdy w terenie. Oferowany samochód jest pojazdem uterenowionym zaliczanym do grupy 2, który przeznaczony jest do poruszania się po drogach utwardzonych, gdzie system ABS jest wymagany odrębnymi przepisami, które mówią iż każdy samochód musi być wyposażony w system ABS i nie określają możliwości chociażby chwilowego jego wyłączenia w warunkach drogowych, Rozumiemy zatem, że wymóg ten Zamawiający odniósł jedynie do używania podczas jazdy w warunkach terenowych, gdzie system ABS
z założenia nie spełnia swojego zadania.
Czy wobec powyższego Zamawiający uzna za spełnione zaoferowanie podwozia z układem ABS automatycznie odłączanym podczas jazdy w terenie z włączonymi blokadami?

Odpowiedź 1:
Tak. Zamawiający uzna za spełnione zaoferowanie podwozia z układem ABS automatycznie odłączanym podczas jazdy w terenie z włączonymi blokadami.

Pytanie 2:
Dotyczy załącznika nr 1 do SIWZ punkt 4.2
Zamawiający wymaga żeby zainstalować podest otwierany lub wysuwny nad kołami tylnymi po obu stronach zabudowy. Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie zabudowy pojazdu bez otwieranych nadkoli tylnych, jednakże z podestami bocznym tak rozwiązanymi, by umożliwiały ergonomiczny i zgodny z przepisami dostęp do sprzętu ulokowanego na górnych półkach zabudowy? Rozwiązanie takie ma swoje zalety, a główną z nich jest brak problemów z częstymi wymianami elementów amortyzujących i blokujących (siłowniki, amortyzatory, zamki), które z racji narażenia na ciągłe oddziaływanie wilgoci, błota, kurzu, soli, śniegu zużywają się ponadprzeciętnie szybko. Dopuszczenie takiego rozwiązania spowoduje, że kosztów utrzymania samochodu po okresie gwarancji (szczególnie ważne jeśli użytkownikiem jest OSP) nie będą podnosiły wydatki związane z częstymi, kłopotliwymi niestety koniecznymi wymianami uszkodzonych elementów otwieranego nadkola.

Odpowiedź 2:
TAK. Zamawiający dopuści rozwiązanie zabudowy pojazdu bez otwieranych nadkoli tylnych jednakże z podestami bocznym tak rozwiązanymi, by umożliwiały ergonomiczny i zgodny z przepisami dostęp do sprzętu ulokowanego na górnych półkach zabudowy.

Pytanie 3:
Dotyczy załącznika nr 1 do SIWZ punkt 4.6
Zamawiający wymaga żeby oświetlenie składało się z lamp bocznych LED o mocy min. 24 V do oświetlenia dalszego pola pracy (min. 3szt. na stronę) i zewnętrznych listew IBD zamontowanych nad żaluzjami, do oświetlenia pola przy pojeździe. Według normy PN-EN 1846-2 p. 5.1.3.3. powinno być zapewnione oświetlenie pola pracy o natężeniu min. 5 lx w odległości 1m od pojazdu na poziomie podłoża. Ta sama norma nie wskazuje ilości oraz typu oświetlania jakie powinno być zastosowane w celu spełnienia wymagań normy.
Czy w związku z powyższym Zamawiający dopuszcza zaoferowanie pojazdu, który nie posiada zewnętrznych listew LED zamontowanych nad żaluzjami, jest natomiast wyposażony w światła robocze zgodne z obowiązującymi w tym zakresie przepisami a wynoszącymi min. 5 luksów w odległości 1 m od pojazdu? Czy Zamawiający dopuści inne niż LED oświetlenie pola pracy?

Odpowiedź 3:
Tak. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie pojazdu, który nie posiada zewnętrznych listew LED zamontowanych nad żaluzjami, jest natomiast wyposażony w światła robocze zgodne z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. Zamawiający dopuści także inne niż LED (równoważne) oświetlenie pola pracy.

Pytanie 4:
Dotyczy załącznika nr i do SIWZ punkt 4.15 oraz 4.17
Zamawiający wymaga zbiornika wody oraz zbiornika środka pianotwórczego wykonanego z materiałów kompozytowych. Czy zamawiający dopuszcza dostarczenie samochodu, którego zbiornik wody oraz zbiornik środka pianotwórczego wykonany jest z tworzywa sztucznego?

Odpowiedź 4:
Nie. Zamawiający nie dopuszcza dostarczenia samochodu, którego zbiornik wody oraz zbiornik środka pianotwórczego wykonany jest z tworzywa sztucznego.

Pytanie 5:
Dotyczy załącznika nr 1 do SIWZ punkt 4.15 oraz 4.20
Zamawiający wymaga dostarczenia pojazdu z autopompą której wydajność wynosi min. 2800 l/min, przy ciśnieniu 8 bar I głębokości ssania l,5m. Tak określony wymóg wydaje się zupełnie niemożliwy do logicznego wyjaśnienia i, jak mniemamy, wynika wyłącznie z faktu utrudnienia dostępu do uzyskania zamówienia innym firmom. Wedle normy autopompy klasyfikuje się jako A16, A24 lub A32, co w najprostszym tłumaczeniu oznacza nominalną wydajność na poziomie odpowiedni 1600, 2400 lub 3200 !/min, tak więc określenie wymogu na poziomie 2600-2800 l/mln wydaje się niczym innym jak celową manipulacją w celu utrudnienia uczciwej konkurencji. Czy Zamawiający dopuści zatem zaproponowanie autopompy o wydajności na stopniu niskiego ciśnienia wynoszącej min. 2550 l/min.?
Zwracam uwagę na fakt, że zaproponowana wydajność z naddatkiem spełnia wymagania Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu zasad bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. z 2007 r. Nr 143 poz. 1002) z późn. zmianami i w zupełności wystarcza do zasilania wymaganej przez Zamawiającego 1 linii szybkiego natarcia i skutecznego prowadzenia akcji gaśniczej.

Odpowiedź 5:
Tak. Zamawiający dopuści zaproponowanie autopompy o wydajności na stopniu niskiego ciśnienia wynoszącej min. 2550 l/min.

Pytanie 6:
Dotyczy załącznika nr 1 do SIWZ punkt 4.24
Zamawiający wymaga by w przedziale pracy autopompy, na tablicy sterującej, zamontowane były włączniki do uruchamiania silnika pojazdu, załączenia i wyłączenia autopompy oraz wyłączania silnika pojazdu. Chcielibyśmy zwrócić uwagę, że włączanie i wyłączanie silnika pojazdu, ze względu na nagłe obciążenie mechanizmów pracujących, powinno odbywać się za pomocą stacyjki pojazdu, po uprzednim rozłączeniu elementów napędowych. O ile wyłączenie silnika pojazdu oraz autopompy w przedziale obsługi tłumaczyć można koniecznością sytuacji nagłej (np. konieczność natychmiastowego zaprzestania podawania środków gaśniczych), o tyle ponowne uruchomienie z uwagi na obciążenie mechaniczne sprzęgniętych już ze sobą elementów nie powinno się odbywać się z tyłu. Umieszczenie w tylnym przedziale włącznika startu silnika oraz włącznika autopompy powodować będzie, że obsługujący będą, zgodnie z założeniem, że skoro jest, używać go znacznie częściej niż wymagałaby tego sytuacja nagła, co skutkować może uszkodzeniem układu napędowego autopompy. Dodatkowo zdublowanie tego rozwiązania do przedziału autopompy wymaga zamontowania skomplikowanego sytemu sterowania co jest bardzo trudne ze względu na rozwiązania techniczne, a jednocześnie nie pozostanie bez wpływu na ostateczną cenę proponowanego pojazdu. Czy wobec powyższego Zamawiający dopuści zaproponowanie pojazdu bez możliwości włączania silnika i załączania autopompy z przedziału tylnego?

Odpowiedź 6:
Nie. Zamawiający nie dopuści zaproponowania pojazdu bez możliwości włączania silnika i załączania autopompy z przedziału tylnego.

Pytanie 7:
Dotyczy załącznika nr 1 do SIWZ punkt 4.30
Zamawiający wymaga żeby pojazd wyposażony był w wysuwany maszt oświetleniowy z najaśnicami 2x40 LED o mocy 120W, zasilanie lamp możliwe z instalacji samochodu
I agregatu prądotwórczego zamiennie. Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie pojazdu z masztem wyposażonym w najaśnice halogenowe o łącznej mocy min. 2000 W, zasilanymi z agregatu prądotwórczego?

Odpowiedź 7:
Tak. Zamawiający dopuści zaoferowanie pojazdu z masztem wyposażonym w najaśnice halogenowe o łącznej mocy min. 2000 W, zasilanymi z agregatu prądotwórczego.
Data powstania: wtorek, 22 kwi 2014 11:55
Data opublikowania: wtorek, 22 kwi 2014 11:59
Data przejścia do archiwum: piątek, 9 cze 2017 07:27
Opublikował(a): Administrator
Zaakceptował(a): Administrator
Artykuł był czytany: 71980 razy