BIP Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej

Odpowiedź na zapytanie do SIWZ

„Budowa parkingu przy budynku Przedszkola Miejskiego w Białej Piskiej”
Znak sprawy
BiRG ZP.271.6.2014.
Odpowiedź na zapytanie dotyczące SIWZ „Budowa parkingu przy budynku Przedszkola Miejskiego w Białej Piskiej”
Zgodnie z art. 38 ust.2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 poz.907) w odpowiedzi na skierowane do Zamawiającego zapytanie informujemy, że

Pytanie 1:
Proszę o uściślenie czy jako zwieńczenie wypustów należy użyć włazy czy pokrywy? Istnieją rozbieżności w projekcie.

Odpowiedź 1:
Zgodnie z kosztorysem ofertowym poz. KNR 1.4 oraz opisem zawartym w projekcie budowlanym pkt 11.1 należy zastosować wpusty deszczowe żeliwne o wym. 420 x 620 mm.
Pytanie 2:
Proszę o potwierdzenie iż kostka betonowa gr. 8 cm nie będzie szara. Natomiast jeśli jeden
z kolorów to szary proszę o podanie ilości kostki szarej.

Odpowiedź 2:
Powierzchnia parkingu powinna być wykonana z kostki brukowej „behaton” gr. 8 cm koloru czerwonego natomiast linie rozgraniczające stanowiska parkingowe z kostki brukowej „behaton” gr. 8 cm koloru szarego.

Pytanie 3:
Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem – wg KNR w przedmiarach jest stabilizacja gruntu rodzimego cementem, natomiast wg projektu jest to warstwa kruszywa stabilizowana cementem ułożona na wcześniejszej warstwie pospółki. Proszę o potwierdzenie iż do stabilizacji należy użyć kruszywa dowiezionego oraz podanie rodzaju kruszywa (W SST brak specyfikacji odnośnie tej podbudowy)

Odpowiedź 3:
Do wykonania górnej warstwy podbudowy należy użyć kruszywo naturalne o uziarnieniu 0÷31,5 mm stabilizowane cementem.

Data powstania: wtorek, 11 mar 2014 10:56
Data opublikowania: wtorek, 11 mar 2014 10:59
Data przejścia do archiwum: piątek, 9 cze 2017 07:26
Opublikował(a): Eleonora Jagier
Zaakceptował(a): Administrator
Artykuł był czytany: 74687 razy