BIP Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej

Ogłoszenie o przetargu.

Budowa parkingu przy budynku Przedszkola Miejskiego w Białej Piskiej.
3.1 Przedmiotem zamówienia jest budowa parkingu wraz z wykonaniem kanalizacji deszczowej.
Zakres prac obejmuje:
a) wykonanie studzienek i przyłączy kanalizacji deszczowej,
b) wykonanie parkingu z kostki brukowej gr. 8 cm,
c) uporządkowanie terenu.

3.2 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią: projekt budowlany, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych oraz uzupełniająco przedmiar robót. Wykonawca winien uwzględnić w wycenie wszystkie elementy zawarte
w dokumentacji projektowej. Występujące w dokumentacji nazwy własne producentów lub wyrobów zostały użyte wyłącznie w celu wskazania założonego standardu przyjętych rozwiązań. Zamawiający dopuszcza zastosowanie wyrobów równoważnych.
Dokładne informacje zawarte są w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, która dostępna jest poniżej w formie elektronicznej oraz w formie papierowej w pokoju nr 9 Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej.

Pliki do pobrania:

Data powstania: środa, 26 lut 2014 12:10
Data opublikowania: środa, 26 lut 2014 14:55
Data przejścia do archiwum: piątek, 9 cze 2017 07:25
Opublikował(a): Eleonora Jagier
Zaakceptował(a): Sławomir Słonawski
Artykuł był czytany: 75662 razy