BIP Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej

zawiadomienie o wyborze oferty

Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb Grupy Zakupowej – Lider Gmina Biała Piska
Biała Piska, 20.02.2014 r.

znak sprawy:
BiRG ZP.271.1.2014
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

Burmistrz Białej Piskiej informuje, że w trybie przetargu nieograniczonego dotyczącego zadania pn; „Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb Grupy Zakupowej – Lider Gmina Biała Piska” wpłynęło 6 ofert, złożonych przez:
1. Oferta nr 1 – TAURON SPRZEDAŻ SP. Z O.O. ul. Łagiewnicka 60, 30-417 Kraków.
2. Oferta nr 2 – ENEA S.A. ul. Górecka 1, 60-201 Poznań.
3. Oferta nr 3 – CORRENTE Sp. z o.o. ul. Konotopska 4, 05-850 Ożarów Mazowiecki.
4. Oferta nr 4 – ENERGA – Obrót S.A, Aleja Grunwaldzka 472, 80-309 Gdańsk.
5. Oferta nr 5 – PGE OBRÓT S.A. ul. 8 marca 6, 35-959 Rzeszów.
6. Oferta nr 6 – PKP Energetyka S.A. ul. Hoża 63/67, 00-681 Warszawa.
Wybór najkorzystniejszej oferty: Na podstawie badania i oceny ofert wybrano do realizacji zamówienia:
Część I Dostawa energii elektrycznej do lokali i obiektów
ofertę nr 5 złożoną przez firmę:
PGE OBRÓT S.A.
ul. 8 marca 6
35-959 Rzeszów
adres do korespondencji
PGE OBRÓT S.A z siedzibą w Białymstoku
ul Świętojańska 12
15-082 Białystok
Uzasadnienie – Oferta w/w Wykonawcy została uznana za najkorzystniejszą na podstawie kryterium oceny ofert określonego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, tj. zawierała
najniższą cenę – 2 007 292,49 zł brutto .
Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium cena – 100 pkt.
Jednocześnie Zamawiający informuje, że w niniejszym postępowaniu złożono następujące oferty:
1. Oferta nr 1 – TAURON SPRZEDAŻ SP. Z O.O. ul. Łagiewnicka 60, 30-417 Kraków.
Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium cena – 93,87 pkt.
2. Oferta nr 2 – ENEA S.A. ul. Górecka 1, 60-201 Poznań.
Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium cena – 89,65 pkt.
3. Oferta nr 3 – CORRENTE Sp. z o.o. ul. Konotopska 4, 05-850 Ożarów Mazowiecki.
Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium cena – 93,49 pkt.
4. Oferta nr 4 – ENERGA – Obrót S.A, Aleja Grunwaldzka 472, 80-309 Gdańsk.
Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium cena – 91,37 pkt.
5. Oferta nr 6 – PKP Energetyka S.A. ul. Hoża 63/67, 00-681 Warszawa.
Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium cena – 96,44 pkt.

Zamawiający zawiadamia również, iż zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych, Zamawiający może zawrzeć umowę w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej, których procedury określono w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907) Prawo zamówień publicznych - dział VI "Środki ochrony prawnej".
Niniejsza informacja została wywieszona na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej.


Biała Piska, 20.02.2014 r.

znak sprawy:
BiRG ZP.271.1.2014
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

Burmistrz Białej Piskiej informuje, że w trybie przetargu nieograniczonego dotyczącego zadania pn; „Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb Grupy Zakupowej – Lider Gmina Biała Piska” wpłynęło 6 ofert, złożonych przez:
1. Oferta nr 1 – TAURON SPRZEDAŻ SP. Z O.O. ul. Łagiewnicka 60, 30-417 Kraków.
2. Oferta nr 2 – ENEA S.A. ul. Górecka 1, 60-201 Poznań.
3. Oferta nr 3 – CORRENTE Sp. z o.o. ul. Konotopska 4, 05-850 Ożarów Mazowiecki.
4. Oferta nr 4 – ENERGA – Obrót S.A, Aleja Grunwaldzka 472, 80-309 Gdańsk.
5. Oferta nr 5 – PGE OBRÓT S.A. ul. 8 marca 6, 35-959 Rzeszów.
6. Oferta nr 6 – PKP Energetyka S.A. ul. Hoża 63/67, 00-681 Warszawa.
Wybór najkorzystniejszej oferty: Na podstawie badania i oceny ofert wybrano do realizacji zamówienia:
Część II Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb oświetlenia drogowego ofertę nr 5 złożoną przez firmę:
PGE OBRÓT S.A.
ul. 8 marca 6
35-959 Rzeszów
adres do korespondencji
PGE OBRÓT S.A z siedzibą w Białymstoku
ul Świętojańska 12
15-082 Białystok
Uzasadnienie – Oferta w/w Wykonawcy została uznana za najkorzystniejszą na podstawie kryterium oceny ofert określonego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, tj. zawierała
najniższą cenę – 994 292,49 zł brutto .
Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium cena – 100 pkt.
Jednocześnie Zamawiający informuje, że w niniejszym postępowaniu złożono następujące oferty:
1. Oferta nr 1 – TAURON SPRZEDAŻ SP. Z O.O. ul. Łagiewnicka 60, 30-417 Kraków.
Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium cena – 97,18 pkt.
2. Oferta nr 2 – ENEA S.A. ul. Górecka 1, 60-201 Poznań.
Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium cena – 87,68 pkt.
3. Oferta nr 3 – CORRENTE Sp. z o.o. ul. Konotopska 4, 05-850 Ożarów Mazowiecki.
Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium cena – 90,50 pkt.
4. Oferta nr 4 – ENERGA – Obrót S.A, Aleja Grunwaldzka 472, 80-309 Gdańsk.
Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium cena – 87,90 pkt.
5. Oferta nr 6 – PKP Energetyka S.A. ul. Hoża 63/67, 00-681 Warszawa.
Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium cena – 99,24 pkt.

Zamawiający zawiadamia również, iż zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych, Zamawiający może zawrzeć umowę w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej, których procedury określono w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku ( tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907) Prawo zamówień publicznych - dział VI "Środki ochrony prawnej".

Niniejsza informacja została wywieszona na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej.
Data powstania: czwartek, 20 lut 2014 14:54
Data opublikowania: czwartek, 20 lut 2014 14:59
Data przejścia do archiwum: piątek, 9 cze 2017 07:24
Opublikował(a): Eleonora Jagier
Zaakceptował(a): Sławomir Słonawski
Artykuł był czytany: 76217 razy