BIP Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej

Ogłoszenie o przetargu

Świadczenie usług transportowych dla potrzeb Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej w 2014 r. Usługi transportowe przy bieżącym utrzymaniu dróg gminnych oraz wykonanie innych usług transportowych.
Przedmiotem zamówienia jest transport materiałów do bieżących remontów dróg gminnych i wewnętrznych z mechanicznym załadunkiem i wyładunkiem samochodami o ładowności od 10 t do 30 t, załadunek koparką o poj. łyżki min. 0,6m³ oraz wykonywanie koparko – ładowarką prac ziemnych na potrzeby Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej. Rozliczenie między Zamawiającym
a Wykonawcą odbywać się będzie według cen jednostkowych:
 1 godz. pracy koparko-ładowarki przy pracach ziemnych realizowanych na potrzeby Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej,
 1 godz. pracy samochodu samowyładowczego o ładowności 10t – 20t przy bieżących remontach dróg do 5 km od miejsca poboru pospółki lub żwiru i innych robotach transportowych (w cenie
1 godz. pracy powinny być zawarte: mechaniczny załadunek, transport i rozładunek),
 1 godz. pracy samochodu samowyładowczego o ładowności 10t – 30t przy bieżących remontach dróg do 5 km od miejsca poboru pospółki lub żwiru i innych robotach transportowych (w cenie
1 godz. pracy powinny być zawarte: mechaniczny załadunek, transport i rozładunek),
 1 t/km przy bieżących remontach dróg powyżej 5 km od miejsca poboru pospółki lub żwiru
(w cenie 1 t/km powinny być zawarte: mechaniczny załadunek, transport i rozładunek),

Cena wynajmu sprzętu powinna zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia, a w szczególności:
 koszty dojazdu sprzętu do miejsca realizacji zamówienia, a w przypadku 1 godz. pracy samochodu samowyładowczego lub 1 tkm dodatkowe koszty związane z mechanicznym załadunkiem, transportem i rozładunkiem.
Dokładne informacje zawarte są w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, która dostępna jest poniżej w formie elektronicznej oraz w formie papierowej w pokoju nr 9 Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej.

Pliki do pobrania:

Data powstania: wtorek, 11 lut 2014 12:03
Data opublikowania: wtorek, 11 lut 2014 13:38
Data przejścia do archiwum: piątek, 9 cze 2017 07:24
Opublikował(a): Eleonora Jagier
Zaakceptował(a): Sławomir Słonawski
Artykuł był czytany: 76552 razy