BIP Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej

Uchwały podjęte na LIII Sesji Rady Miejskiej w Białej Piskiej z dnia 30 stycznia 2014 r.

W dniu 30 stycznia 2014 r. na LIII sesji Rady Miejskiej w Białej Piskiej podjęte zostały uchwały:

1. Uchwała Nr LIII/424/2014 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Białej Piskiej za 2013 r.

2. Uchwała Nr LIII/425/2014 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Biała Piska na lata 2014-2022

3. Uchwała Nr LIII/426/2014 w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Biała Piska na rok 2014

4. Uchwała Nr LIII/427/2014 w sprawie przekazania środków finansowych dla Policji.

5. Uchwała Nr LIII/428/2014 w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020,

6. Uchwała Nr LIII/429/2014 w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020,

7. Uchwała Nr LIII/430/2014 w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020,

8. Uchwała Nr LIII/431/2014 w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIX/402/2013 Rady Miejskiej w Białej Piskiej z dnia 30 października 2013 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami wszystkich osiedli utworzonych w gminie Biała Piska na temat projektowanych statutów osiedli.

Pliki do pobrania:

Data powstania: środa, 5 lut 2014 14:33
Data opublikowania: środa, 5 lut 2014 14:46
Opublikował(a): Administrator
Zaakceptował(a): Administrator
Artykuł był czytany: 4675 razy