BIP Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej

Odpowiedź na zapytanie do SIWZ.

„Modernizacja hali sportowej zlokalizowanej przy zespole boisk Orlik 2012 w Białej Piskiej”.
Znak sprawy
BiRG ZP.271.4.2014.
Odpowiedź na zapytanie dotyczące SIWZ
„Modernizacja hali sportowej zlokalizowanej przy zespole boisk Orlik 2012 w Białej Piskiej”.

Zgodnie z art. 38 ust.2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 poz.907) w odpowiedzi na skierowane do Zamawiającego zapytania informujemy, że

Pytanie 1:
Proszę o wyjaśnienie SIWZ:
a) Sposób wykonania poszycia dachu - dotyczy montażu samej blachy: Sposób wykonania wg. przedmiaru robót poz. nr 16 - zastosować rąbek podwójny. Jest możliwość wykonania w przypadku zastosowania blachy płaskiej (1,25/2,00) oczywiście o wskazanych parametrach. Gdzie montażysta na budowie wykonuje właściwe zagięcia blachy wymagane w poz. nr 16. Występuje natomiast na szerokości połaci wielokrotność łączeń (zakładów).
b) Sposób wykonania wg. dok. projektowej - wskazane charakterystyczne parametry dla blachy mogą świadczyć o zastosowaniu gotowego (prefabrykowanego) panelu na tz. rąbek stojący. Przy czym: brak zgodności w odniesieniu do szerokości efektywnej tj. na ogół jest to wartość około 608 mm, a dok. wskazuje 960 mm.
w przypadku gotowych paneli zastosowany rąbek jest stojący pojedynczo zaginany.
Proszę, zatem o sprecyzowanie jakiej dokładnie blachy zamawiający oczekuję: blacha płaska montowana na rąbek stojący podwójnie zaginana, czy prefabrykowane panele na rąbek stojący . Powyższe ma znaczenie z uwagi na wartość.

Odpowiedź 1:
Zgodnie z opisem w dokumentacji projektowej do remontu dachu należy zastosować system pokrycia dachowego metodą na rąbek stojący polegający na łączeniu wyprofilowanych arkuszy blachy czyli tzw. paneli dostępnych na rynku.

Pytanie 2:
Poz. nr 8 przedmiaru robót (remont sali) - Zastosowana pozycja dotyczy iniekcji grawitacyjnej. Wg dok. projektowej należy wykonać iniekcję ciśnieniową Proszę o określenie, jakiego rodzaju iniekcję należy wykonać.

Odpowiedź 2:
Zgodnie z pkt. 8.1 Opisu technicznego należy oszacować koszty iniekcji ciśnieniowej.
Pytanie 3:
Przedmiar robót (remont Sali) nie uwzględnia demontażu istniejącej podłogi sportowej.

Odpowiedź 3:
Zgodnie z pkt. 8.2 Opisu technicznego dotyczącego wymiany podłogi należy uwzględnić
w kalkulacji demontaż istniejącej podłogi.


Pytanie 4:
Przedmiar robót (remont Sali) pozycja nr 17. Brak informacji odnośnie rodzaju zastosowanych kasetonów - charakterystycznych parametrów. Podany rodzaj kasetonu ECOPHON SUPER G rys. nr 2 PRZEKRÓJ HALI SPORTOWEJ nie jest zastosowany w hali. W instrukcji montażu tego typu kasetonu czytamy: klejony bez możliwości demontażu. Proszę, o określenie, jaki rodzaj kasetonu jest zastosowany (charakterystyczne parametry) w celu właściwego wyboru i wyceny.

Odpowiedź 4:
W hali sportowej na etapie realizacji zastosowano dźwiękochłonne płyty do sufitów podwieszanych Firmy ROCKFON o wymiarach 1200 x 600 x 40 (długość. x szerokość x grubość, [mm]). Zgodnie z SIWZ Zamawiający dopuszcza zastosowanie wyrobów równoważnych dopuszczonych do stosowania w budownictwie tego typu obiektów.

Pytanie 5:
Czy zamawiający może określić wymagania, co do zastosowania wełny mineralnej (np. współczynnik przenikania ciepła).

Odpowiedź 5:
W hali sportowej na etapie realizacji zastosowano płyty z wełny mineralnej Firmy ROCKWOOL o wymiarach 1000 x 600 x 100 (długość. x szerokość x grubość, [mm] ) o nazwie ROCKMIN. Od 08.04.2013 r. produkt został zastąpiony przez ROCKMIN PLUS o deklarowanym współczynniku przewodzenia ciepła λD = 0,039 W/mK. Zgodnie z SIWZ Zamawiający dopuszcza zastosowanie wyrobów równoważnych dopuszczonych do stosowania w budownictwie tego typu obiektów.


Data powstania: wtorek, 28 sty 2014 09:43
Data opublikowania: wtorek, 28 sty 2014 09:49
Data przejścia do archiwum: czwartek, 8 cze 2017 14:55
Opublikował(a): Eleonora Jagier
Zaakceptował(a): Sławomir Słonawski
Artykuł był czytany: 77394 razy