BIP Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej

Odpowiedź na zapytanie do SIWZ

„Modernizacja hali sportowej zlokalizowanej przy zespole boisk Orlik 2012 w Białej Piskiej”.
Znak sprawy
BiRG ZP.271.4.2014.
Odpowiedź na zapytanie dotyczące SIWZ
„Modernizacja hali sportowej zlokalizowanej przy zespole boisk Orlik 2012 w Białej Piskiej”.

Zgodnie z art. 38 ust.2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 poz.907) w odpowiedzi na skierowane do Zamawiającego zapytania informujemy, że

Pytanie 1:
Poz. 23 (remont dachu) Drabiny zewnętrzne z kabłąkami o dł. ponad 4 m – proszę
o wskazanie lokalizacji montażu drabiny.
Odpowiedź 1:
Drabinę zewnętrzną należy zamontować na ścianie szczytowej hali gimnastycznej od strony zachodniej.
Pytanie 2:
Czy należy uwzględnić wymianę rur spustowych ?.
Odpowiedź 2:
Nie. Należy uwzględnić wymianę rynien z włączeniem do istniejących rur spustowych.
Pytanie 3:
Czy należy uwzględnić płotki przeciwśniegowe?
Odpowiedź 3:
Nie.
Pytanie 4:
Poz. 24 kosztorysu, czy nie powinno być uchwyty na felc, a nie naciągowe (ewentualnie wykorzystana blacha)?
Odpowiedź 4:
Zamawiający dopuszcza zastosowanie uchwytów na felc.
Pytanie 5:
Proszę o podanie jaką siatkę zwodów należy zastosować na dachu (brak projektu}?
Odpowiedź 5:
Siatkę zwodów instalacji odgromowej opisują poz. 3 i 25 kosztorysu dot. remontu dachu.
Pytanie 6:
Czy instalację odgromową należy wykonać wraz z przewodami odprowadzającymi oraz uziomem?
Odpowiedź 6:
Nie. Zakres prac elektrotechnicznych określają poz. 24-28 kosztorysu dot. remontu dachu.

Data powstania: czwartek, 23 sty 2014 14:56
Data opublikowania: czwartek, 23 sty 2014 15:08
Data przejścia do archiwum: czwartek, 8 cze 2017 14:54
Opublikował(a): Eleonora Jagier
Zaakceptował(a): Sławomir Słonawski
Artykuł był czytany: 77626 razy