BIP Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej

Odpowiedź na zapytanie do SIWZ

„Modernizacja hali sportowej zlokalizowanej przy zespole boisk Orlik 2012 w Białej Piskiej”.
Znak sprawy
BiRG ZP.271.4.2014.
Odpowiedź na zapytanie dotyczące SIWZ
„Modernizacja hali sportowej zlokalizowanej przy zespole boisk Orlik 2012 w Białej Piskiej”.

Zgodnie z art. 38 ust.2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 poz.907) w odpowiedzi na skierowane do Zamawiającego zapytanie informujemy, że

Pytanie:
Prosimy o wyjaśnienie co zamawiający rozumie poprzez malowanie boczne
w poz. przedmiaru dotyczącej podłogi sportowej, dział.1.4 poz.24 KNR 0-21 4007?

Odpowiedź:
Przez „malowanie boczne” należy rozumieć wykonanie powłoki malarskiej z farby poliuretanowej do malowania nawierzchni drewnianych (odporną na ścieranie) podłogi
o powierzchni około 216m2, zlokalizowanej przy trybunach i wyjściach z hali. Należy również przewidzieć wykonanie linii boisk dyscyplin sportowych (ten sam rodzaj farby) zawartych
w rysunku technicznym.
Data powstania: środa, 22 sty 2014 14:42
Data opublikowania: środa, 22 sty 2014 14:44
Data przejścia do archiwum: czwartek, 8 cze 2017 14:54
Opublikował(a): Eleonora Jagier
Zaakceptował(a): Sławomir Słonawski
Artykuł był czytany: 77664 razy