BIP Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej

Odpowiedź na zapytanie do SIWZ.

„Modernizacja hali sportowej zlokalizowanej przy zespole boisk Orlik 2012 w Białej Piskiej”.
Znak sprawy
BiRG ZP.271.4.2014.

Odpowiedź na zapytanie dotyczące SIWZ
„Modernizacja hali sportowej zlokalizowanej przy zespole boisk Orlik 2012 w Białej Piskiej”.

Zgodnie z art. 38 ust.2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 poz.907) w odpowiedzi na skierowane do Zamawiającego zapytania informujemy, że

Pytanie 1:
Proszę o podanie grubości płyty z wełny mineralnej.
Odpowiedź 1:
Zgodnie z rysunkiem „Przekrój I-I” grubość wełny mineralnej wynosi 20 cm.
Pytanie 2:
Proszę o wyjaśnienie „co to jest malowanie boczne”.
Odpowiedź 2:
Przez „malowanie boczne” należy rozumieć wykonanie powłoki malarskiej z farby poliuretanowej do malowania nawierzchni drewnianych (odporną na ścieranie) podłogi
o powierzchni około 216m2, zlokalizowanej przy trybunach i wyjściach z hali. Należy również przewidzieć wykonanie linii boisk dyscyplin sportowych (ten sam rodzaj farby) zawartych
w rysunku technicznym.
Pytanie 3:
Proszę o podanie: linie jakich boisk należy wykonać na podłodze sportowej
Odpowiedź 3:
Zgodnie z rysunkiem „Rzut hali sportowej” na podłodze sportowej należy wykonać linie wyznaczające boiska do gry w następujących dyscyplinach:
a) Koszykówka.
b) Piłka nożna halowa.
c) Piłka ręczna.
d) Piłka siatkowa – 4 boiska.
e) Tenis ziemny.
Data powstania: środa, 22 sty 2014 13:25
Data opublikowania: środa, 22 sty 2014 14:44
Data przejścia do archiwum: czwartek, 8 cze 2017 14:53
Opublikował(a): Eleonora Jagier
Zaakceptował(a): Sławomir Słonawski
Artykuł był czytany: 77704 razy