BIP Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej

Odpowiedź na zapytanie do SIWZ

„Modernizacja hali sportowej zlokalizowanej przy zespole boisk Orlik 2012 w Białej Piskiej”.
Znak sprawy
BiRG ZP.271.4.2014.


Odpowiedź na zapytanie dotyczące SIWZ
„Modernizacja hali sportowej zlokalizowanej przy zespole boisk Orlik 2012 w Białej Piskiej”.

Zgodnie z art. 38 ust.2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 poz.907) w odpowiedzi na skierowane do Zamawiającego zapytania informujemy, że

Pytanie:
Czy Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie certyfikowanej, systemowej podłogi np. ARIM SPORT / Double 2.S. zgodnej z normą PN 14904:2009.
Przy tego typu obiektach i niemałej powierzchni istotne parametry podłogi jak np. absorpcja energii uderzenia, ugięcie powierzchniowe, współczynnik odbicia piłki muszą odpowiadać wymogom wyczynowego poziomu rozgrywek, zawartych w normach dotyczących podłóg sportowych tj. EN-PN 14904 i DIN 18032 cz.2, które to normy - jednocześnie - bardzo rygorystycznie traktują bezpieczeństwo ćwiczącej na niej młodzieży, szczególnie w okresie rozwojowym stawów i kręgosłupa – parametr „odkształcenie pionowe”, jak i możliwość upadków i związanych z nimi urazach – parametr „tarcie (śliskość) i „amortyzacja uderzenia”. Należy przy tym pamiętać, że wg posiadanych przez nas informacji i wytycznych Komisji Europejskiej ds. Sportu wszystkie nawierzchnie sportowe, zarówno zewnętrzne jak i wewnętrzne przeznaczone do gier zespołowych dla młodzieży szkolnej, gimnazjalnej i licealnej (tj. dla dzieci i młodzieży w okresie rozwoju ich kręgosłupa i całego układu mięśniowo-stawowego) do 2020 roku będą musiały spełniać przywołane wyżej normy europejskie.
Współczynniki - wskaźniki przekładające się bezpośrednio na tzw. „anty-urazowość” podłogi, w przypadku proponowanego przez nas systemu - 58% energii uderzenia wywracającego się ucznia zostaje zabsorbowane przez podłogę, tyleż samo mniej obciążeń wzdłużnych przyjmie kręgosłup biegającego zawodnika.

W przpadku zgody na zastosowanie naszego systemu po wykonaniu podłogi otrzymacie państwo świadectwo potwierdzjące zgodność podłogi z normą PN 14904:2009.
Odpowiedź:
Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie systemowej podłogi np. ARIM SPORT/Double 2.S jako systemu równoważnego do wskazanego w dokumentacji projektowej.

Pliki do pobrania:

Data powstania: poniedziałek, 20 sty 2014 13:51
Data opublikowania: poniedziałek, 20 sty 2014 14:47
Data przejścia do archiwum: czwartek, 8 cze 2017 14:53
Opublikował(a): Eleonora Jagier
Zaakceptował(a): Administrator
Artykuł był czytany: 77890 razy