BIP Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Przetarg nieograniczony: „Dostawa artykułów spożywczych do stołówki szkolnej Zespołu Szkół w Drygałach”
Na podstawie art. 92 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych
(Dz.U. z 2010r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) Zamawiający zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty w ramach postępowania prowadzonego w trybie art. 39 Pzp - przetarg nieograniczony, o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę artykułów spożywczych do stołówki szkolnej Zespołu Szkół
w Drygałach.
Oferty na wykonanie w/w zamówienia złożyli:
1. Piekarnia „Mroczkowski” Krzysztof Mroczkowski 12-250 Orzysz, ul. Wojska Polskiego 42,
2. NEGRESKO Sp. z o.o. ul. Bellottiego 5/58, 01-022 Warszawa, (do korespondencji: ul. Polowa 16 lok. 17, 18-400 Łomża),
3. Przedsiębiorstwo Przetwórstwa Mięsnego KBS Sp. z o.o. Potoczyzna 33a, 19-100 Mońki,
4. Hurt Detal Artykuły Spożywczo – Rolne Anna Siekierko ul. Szpitalna 24, 18 -200 Wysokie Mazowieckie,
5. Iglotex – Łukasz Sp. z o.o. ul. Krzemowa 16B, 19-300 Ełk,
6. Jumar Sp. z o.o. 11-010 Barczewo Łęgajny, ul. Lipowa 16 ,
7. Zakład Piekarniczy „WILEŃSKA” 12-200 Pisz, ul. Wojska Polskiego 23,
8. Franko Dystrybucja sp. z o.o. ul. Al. 1000-lecia P.P. 4, 15-111 Białystok,
9. PAKROM sp.j. , D. i J. Romejko, ul. Suwalska 25, 11-500 Giżycko
10. „ALWA” HURTOWNIA OWOCÓW, WARZYW I ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH Ewa Zyskowska, ul. Sikorskiego 19, 19-300 Ełk,
11. Piekarnia Tradycyjna Anna Kamińska ul. Sportowa 13, Nowa Wieś Ełcka 19-300 Ełk,
12. Firma Handlowo-Usługowa „Cytrus 2” Jarosław Dzwonkowski 12-200 Pisz.
Wybór Wykonawców na poszczególnych częściach według kryterium ceny przedstawia się następująco:

Część nr 1 - Mięso, produkty mięsne, wędliny, drób

Najkorzystniejsza oferta:
- Przedsiębiorstwo Przetwórstwa Mięsnego KBS Sp. z o.o. Potoczyzna 33a, 19-100 Mońki
Uzasadnienie wyboru: najniższa cena – 54387,38 zł (brutto).
Liczba pkt w kryterium cena – 100 pkt, razem 100 pkt.

Pozostałe złożone oferty:
- Franko Dystrybucja sp. z o.o. ul. Al. 1000-lecia P.P. 4 15-111 Białystok
Liczba pkt w kryterium cena – 98,05 pkt, razem 98,05 pkt. (55471,75 zł (brutto))

Część nr 2 - Produkty owocowo-warzywne

Najkorzystniejsza oferta:
- ALWA” HURTOWNIA OWOCÓW, WARZYW I ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH
Ewa Zyskowska ul. Sikorskiego 19 , 19-300 Ełk
Uzasadnienie wyboru: najniższa cena – 48270,68 zł (brutto).
Liczba pkt w kryterium cena – 100 pkt, razem 100 pkt.

Pozostałe złożone oferty:
- Firma Handlowo-Usługowa „Cytrus 2” Jarosław Dzwonkowski, 12-200 Pisz,
Liczba pkt w kryterium cena – 91,03 pkt, razem 91,03 pkt. (53028,98 zł (brutto))

Część nr 3 - Ryby mrożone, filety rybne

Najkorzystniejsza oferta:

- NEGRESKO Sp. z o.o. ul. Bellottiego 5/58, 01-022 Warszawa, (do korespondencji: ul. Polowa 16 lok. 17, 18-400 Łomża)
Uzasadnienie wyboru: najniższa cena – 6570,28 zł (brutto).
Liczba pkt w kryterium cena – 100 pkt, razem 100 pkt.

Pozostałe złożone oferty:
- Iglotex – Łukasz Sp. z o.o. ul. Krzemowa 16B, 19-300 Ełk
Liczba pkt w kryterium cena – 99,80 pkt, razem 99,80 pkt. (6583,50 zł (brutto))

- Hurt Detal Artykuły Spożywczo – Rolne, Anna Siekierko ul. Szpitalna 24, 18 -200 Wysokie Mazowieckie.
Liczba pkt w kryterium cena – 98,59 pkt, razem 98,59 pkt. (6664,35 zł (brutto))

Część nr 4 - Różne produkty spożywcze

Najkorzystniejsza oferta:
- PAKROM sp.j. , D. i J. Romejko, ul. Suwalska 25, 11-500 Giżycko
Uzasadnienie wyboru: najniższa cena – 18946,05 zł (brutto)
Liczba pkt w kryterium cena – 100 pkt, razem 100 pkt.

Pozostałe złożone oferty:
- Hurt Detal Artykuły Spożywczo – Rolne, Anna Siekierko ul. Szpitalna 24, 18 -200 Wysokie Mazowieckie.
Liczba pkt w kryterium cena – 94,14 pkt, razem 94,14 pkt. (20124,38 zł (brutto))

Część nr 5 - Produkty mleczarskie

Najkorzystniejsza oferta:
- Hurt Detal Artykuły Spożywczo – Rolne, Anna Siekierko ul. Szpitalna 24, 18 -200 Wysokie Mazowieckie.
Uzasadnienie wyboru: najniższa cena – 30139,95 zł (brutto).
Liczba pkt w kryterium cena – 100 pkt, razem 100 pkt.

Pozostałe złożone oferty:
Brak pozostałych złożonych ofert

Część nr 6 - Warzywa mrożone – owoce mrożone

Najkorzystniejsza oferta:
- Hurt Detal Artykuły Spożywczo – Rolne, Anna Siekierko ul. Szpitalna 24, 18 -200 Wysokie Mazowieckie.
Uzasadnienie wyboru: najniższa cena – 3261,30 zł (brutto)
Liczba pkt w kryterium cena – 100 pkt, razem 100 pkt.

Pozostałe złożone oferty:
- Jumar Sp. z o.o. 11-010 Barczewo, Łęgajny, ul. Lipowa 16
Liczba pkt w kryterium cena – 99,11 pkt, razem 99,11 pkt. (3290,70 zł (brutto))

- NEGRESKO Sp. z o.o. ul. Bellottiego 5/58, 01-022 Warszawa, (do korespondencji: ul. Polowa 16 lok. 17, 18-400 Łomża)
Liczba pkt w kryterium cena – 86,11pkt, razem 86,11 pkt. (3787,56 zł (brutto))

- Iglotex – Łukasz Sp. z o.o. ul. Krzemowa 16B, 19-300 Ełk
Liczba pkt w kryterium cena – 83,67 pkt, razem 83,67 pkt. (3897,60 zł (brutto))


Część nr 7 - Pieczywo, świeże wyroby piekarskie

Najkorzystniejsza oferta:
- Piekarnia Tradycyjna , Anna Kamińska ul. Sportowa 13, Nowa Wieś Ełcka, 19-300 Ełk.

Uzasadnienie wyboru: najniższa cena – 8852,10 zł (brutto)
Liczba pkt w kryterium cena – 100 pkt, razem 100 pkt.

Pozostałe złożone oferty:
- Zakład Piekarniczy „WILEŃSKA” 12-200 Pisz, ul. Wojska Polskiego 23
Liczba pkt w kryterium cena – 94,29 pkt, razem 94,29 pkt. (9387,75 zł (brutto))

- Piekarnia „Mroczkowski” Krzysztof Mroczkowski, 12-250 Orzysz, ul. Wojska Polskiego 42
Liczba pkt w kryterium cena – 68,66 pkt, razem 68,66 pkt. (12892,12 zł (brutto))


Powyższa informacja została również zamieszczona na stronie internetowej zamawiającego w zakładce PRZETARGI (www.zsdrygaly.pl) oraz w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie zamawiającego.

Andrzej Rosiński
Dyrektor Zespołu Szkół w Drygałach
Data powstania: wtorek, 10 gru 2013 20:56
Data opublikowania: poniedziałek, 16 gru 2013 21:07
Opublikował(a): Andrzej Rosiński
Zaakceptował(a): Andrzej Rosiński
Artykuł był czytany: 85927 razy