BIP Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 247849-2012 z dnia 2012-11-22 r.
Dostawa artykułów spożywczych do stołówki szkolnej Zespołu Szkół w Drygałach z podziałem na części
Numer ogłoszenia: 4058 - 2013; data zamieszczenia: 03.01.2013

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 247849 - 2012r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół w Drygałach, Ul. Szkolna 2, 12-230 Drygały, woj. warmińsko-mazurskie, tel. (087) 425 80 01, faks (087) 425 80 01.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa artykułów spożywczych do stołówki szkolnej Zespołu Szkół w Drygałach z podziałem na części.
II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa artykułów spożywczych do stołówki szkolnej Zespołu Szkół w Drygałach z podziałem na 7 części.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.10.00.00-9, 15.30.00.00-1, 15.22.00.00-6, 15.80.00.00-6, 15.50.00.00-3, 15.33.11.70-9, 15.81.00.00-9.

SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
• Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Część NR: 1
Nazwa: Mięso, produkty mięsne, wędliny, drób
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 21.12.2012.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
• Przedsiębiorstwo Przetwórstwa Mięsnego KBS Sp. z o.o., Potoczyzna 33a, 19-100 Mońki, kraj/woj. podlaskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 53515,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
• Cena wybranej oferty: 53330,00
• Oferta z najniższą ceną: 53330,00 / Oferta z najwyższą ceną: 53330,00
• Waluta: PLN.

Część NR: 2
Nazwa: Produkty owocowo-warzywne
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 21.12.2012.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
• ALWA HURTOWNIA OWOCÓW, WARZYW I ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH Ewa Zyskowska, ul. Sikorskiego 19, 19-300 Ełk, kraj/woj. warmińsko-mazurskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 36157,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
• Cena wybranej oferty: 35185,20
• Oferta z najniższą ceną: 35185,20 / Oferta z najwyższą ceną: 42855,50
• Waluta: PLN.

Część NR: 3
Nazwa: Ryby mrożone, filety rybne
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 21.12.2012.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 5.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 4.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
• Iglotex - Łukasz Sp. z o.o., ul. Krzemowa 16B, 19-300 Ełk, kraj/woj. warmińsko-mazurskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 5448,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
• Cena wybranej oferty: 3634,50
• Oferta z najniższą ceną: 3634,50 / Oferta z najwyższą ceną: 5271,00
• Waluta: PLN.

Część NR: 4
Nazwa: Różne produkty spożywcze
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 21.12.2012.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
• PAKROM sp.j. , D. i J. Romejko, ul. Suwalska 25, 11-500 Giżycko, kraj/woj. warmińsko-mazurskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 21742,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
• Cena wybranej oferty: 18660,00
• Oferta z najniższą ceną: 18660,00 / Oferta z najwyższą ceną: 20357,25
• Waluta: PLN.

Część NR: 5
Nazwa: Produkty mleczarskie
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 21.12.2012.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
• Hurt Detal Artykuły Spożywczo - Rolne, Anna Siekierko, ul. Szpitalna 24, 18-200 Wysokie Mazowieckie, kraj/woj. podlaskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 23438,50 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
• Cena wybranej oferty: 21790,50
• Oferta z najniższą ceną: 21790,50 / Oferta z najwyższą ceną: 24592,50
• Waluta: PLN.

Część NR: 6
Nazwa: Warzywa mrożone - owoce mrożone
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 21.12.2012.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 3.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
• Jumar Sp. z o.o., Łęgajny, ul. Lipowa 16, 11-010 Barczewo, kraj/woj. warmińsko-mazurskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 3189,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
• Cena wybranej oferty: 2514,00
• Oferta z najniższą ceną: 2514,00 / Oferta z najwyższą ceną: 3107,30
• Waluta: PLN.

Część NR: 7
Nazwa: Pieczywo, świeże wyroby piekarskie
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 21.12.2012.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
• Zakład Piekarniczy WILEŃSKA, ul. Wojska Polskiego 23, 12-200 Pisz, kraj/woj. warmińsko-mazurskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 8612,50 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
• Cena wybranej oferty: 8525,00
• Oferta z najniższą ceną: 8525,00 / Oferta z najwyższą ceną: 10045,00
• Waluta: PLN.

Dyrektor ZS w Drygałach
Andrzej Rosiński

Data powstania: czwartek, 3 sty 2013 13:52
Data opublikowania: czwartek, 3 sty 2013 14:05
Opublikował(a): Andrzej Rosiński
Zaakceptował(a): Andrzej Rosiński
Artykuł był czytany: 100699 razy