BIP Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Przetarg nieograniczony: „Dostawa artykułów spożywczych do stołówki szkolnej Zespołu Szkół w Drygałach”
Na podstawie art. 92 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych
(Dz.U. z 2010r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) Zamawiający zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty w ramach postępowania prowadzonego w trybie art. 39 Pzp - przetarg nieograniczony, o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę artykułów spożywczych do stołówki szkolnej Zespołu Szkół w Drygałach.
Oferty na wykonanie w/w zamówienia złożyli:

1. Przedsiębiorstwo Przetwórstwa Mięsnego KBS Sp. z o.o., Potoczyzna 33a, 19-100 Mońki
2. Iglotex – Łukasz Sp. z o.o., ul. Krzemowa 16B, 19-300 Ełk
3. MONA – Kontra Sp. z o.o., ul. Majora Hubala 6, 16-400 Suwałki
4. Zakład Piekarniczy „WILEŃSKA”, ul. Wojska Polskiego 23, 12-200 Pisz
5. Hurt Detal Artykuły Spożywczo – Rolne Anna Siekierko, ul. Szpitalna 24, 18 -200 Wysokie Mazowieckie
6. PAKROM sp.j. D. i J. Romejko, ul. Suwalska 25, 11-500 Giżycko
7. NEGRESCO Sp. z o.o., ul. Polowa 16 lok. 17, 18-400 Łomża
8. Jumar Sp. z o.o., Łęgajny, ul. Lipowa 16, 11-010 Barczewo
9. „ALWA” HURTOWNIA OWOCÓW, WARZYW I ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH Ewa Zyskowska, ul. Sikorskiego 19, 19-300 Ełk
10. Piekarnia Tradycyjna Anna Kamińska, ul. Sportowa 13, Nowa Wieś Ełcka, 19-300 Ełk
11. „Cytrus” Jarosław Zyskowski, ul. Suwalska 4, 19-300 Ełk
12. „MAJA” SKLEP SPOŻYWCZO- PRZEMYSŁOWY Jolanta Lekenta, ul. Targowa 5/9, Drygały, 12-230 Biała Piska.

Wybór Wykonawców na poszczególnych częściach według kryterium ceny przedstawia się następująco:

Część nr 1 - Mięso, produkty mięsne, wędliny, drób

Najkorzystniejsza oferta:
Przedsiębiorstwo Przetwórstwa Mięsnego KBS Sp. z o.o., Potoczyzna 33a, 19-100 Mońki
Uzasadnienie wyboru: najniższa cena – 55996,50 zł (brutto).
Liczba pkt w kryterium cena – 100 pkt, razem 100 pkt.

Pozostałe złożone oferty:
Brak pozostałych ofert.

Część nr 2 - Produkty owocowo-warzywne

Najkorzystniejsza oferta:
ALWA” HURTOWNIA OWOCÓW, WARZYW I ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH
Ewa Zyskowska
ul. Sikorskiego 19 , 19-300 Ełk
Uzasadnienie wyboru: najniższa cena – 37266,80 zł (brutto).
Liczba pkt w kryterium cena – 100 pkt, razem 100 pkt.

Pozostałe złożone oferty:
„Cytrus” Jarosław Zyskowski,
ul. Suwalska 4, 19-300 Ełk
Liczba pkt w kryterium cena – 82,07 pkt, razem 82,07 pkt. (45407,03 zł (brutto))


Część nr 3 - Ryby mrożone, filety rybne

Najkorzystniejsza oferta:
Iglotex – Łukasz Sp. z o.o.
ul. Krzemowa 16B, 19-300 Ełk
Uzasadnienie wyboru: najniższa cena – 3816,23 zł (brutto).
Liczba pkt w kryterium cena – 100 pkt, razem 100 pkt.

Pozostałe złożone oferty:
Jumar Sp. z o.o.
11-010 Barczewo, Łęgajny, ul. Lipowa 16
Liczba pkt w kryterium cena – 82,42 pkt, razem 82,42 pkt. (4630,50 zł (brutto))

NEGRESCO Sp. z o.o.
ul. Polowa 16 lok. 17, 18-400 Łomża
Liczba pkt w kryterium cena – 82,20 pkt, razem 82,20 pkt. (4642,47 zł (brutto))

Hurt Detal Artykuły Spożywczo – Rolne, Anna Siekierko
ul. Szpitalna 24, 18 -200 Wysokie Mazowieckie.
Liczba pkt w kryterium cena – 82,02 pkt, razem 82,02 pkt. (4652,55 zł (brutto))

„MAJA” SKLEP SPOŻYWCZO- PRZEMYSŁOWY Jolanta Lekenta
ul. Targowa 5/9, Drygały, 12-230 Biała Piska
Liczba pkt w kryterium cena – 68,95 pkt, razem 68,95 pkt. (5534,55 zł (brutto))


Część nr 4 - Różne produkty spożywcze

Najkorzystniejsza oferta:
PAKROM sp.j. , D. i J. Romejko,
ul. Suwalska 25, 11-500 Giżycko
Uzasadnienie wyboru: najniższa cena – 20171,16 zł (brutto)
Liczba pkt w kryterium cena – 100 pkt, razem 100 pkt.

Pozostałe złożone oferty:
Hurt Detal Artykuły Spożywczo – Rolne, Anna Siekierko
ul. Szpitalna 24, 18 -200 Wysokie Mazowieckie.
Liczba pkt w kryterium cena – 91,83 pkt, razem 91,83 pkt. (21965,99 zł (brutto))


Część nr 5 - Produkty mleczarskie

Najkorzystniejsza oferta:
Hurt Detal Artykuły Spożywczo – Rolne, Anna Siekierko
ul. Szpitalna 24, 18 -200 Wysokie Mazowieckie.
Uzasadnienie wyboru: najniższa cena – 22903,43 zł (brutto).
Liczba pkt w kryterium cena – 100 pkt, razem 100 pkt.

Pozostałe złożone oferty:
MONA – Kontra Sp. z o.o.,
ul. Majora Hubala 6, 16-400 Suwałki
Liczba pkt w kryterium cena – 88,59 pkt, razem 88,59 pkt. (25853,63 zł (brutto))

Część nr 6 - Warzywa mrożone – owoce mrożone

Najkorzystniejsza oferta:
Jumar Sp. z o.o.
11-010 Barczewo, Łęgajny, ul. Lipowa 16
Uzasadnienie wyboru: najniższa cena – 2639,70 zł (brutto)
Liczba pkt w kryterium cena – 100 pkt, razem 100 pkt.

Pozostałe złożone oferty:
NEGRESCO Sp. z o.o.
ul. Polowa 16 lok. 17, 18-400 Łomża
Liczba pkt w kryterium cena – 88,90 pkt, razem 88,90 pkt. (2969,19 zł (brutto))

Iglotex – Łukasz Sp. z o.o.
ul. Krzemowa 16B, 19-300 Ełk
Liczba pkt w kryterium cena – 82,81 pkt, razem 82,81 pkt. (3187,70 zł (brutto))

Hurt Detal Artykuły Spożywczo – Rolne, Anna Siekierko
ul. Szpitalna 24, 18 -200 Wysokie Mazowieckie.
Liczba pkt w kryterium cena – 80,91 pkt, razem 80,91 pkt. (3262,67 zł (brutto))


Część nr 7 - Pieczywo, świeże wyroby piekarskie

Najkorzystniejsza oferta:
Zakład Piekarniczy „WILEŃSKA”
12-200 Pisz, ul. Wojska Polskiego 23
Uzasadnienie wyboru: najniższa cena – 9087,00 zł (brutto)
Liczba pkt w kryterium cena – 100 pkt, razem 100 pkt.


Pozostałe złożone oferty:
Piekarnia Tradycyjna , Anna Kamińska
ul. Sportowa 13, Nowa Wieś Ełcka, 19-300 Ełk.
Liczba pkt w kryterium cena – 84,74 pkt, razem 84,74 pkt. (10722,90 zł (brutto))

Dyrektor ZS w Drygałach
Andrzej Rosiński
Data powstania: poniedziałek, 10 gru 2012 20:26
Data opublikowania: poniedziałek, 10 gru 2012 20:36
Opublikował(a): Andrzej Rosiński
Zaakceptował(a): Andrzej Rosiński
Artykuł był czytany: 102076 razy