BIP Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej

OBWIESZCZENIE BIRG.6733.5.2011

W oparciu o art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) oraz art. 50 i art. 53 ust. 1 ustawy dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.)
ZAWIADAMIAM
że na wniosek
Pana Witolda Makiewicz
reprezentującego
Biuro Inwestycyjno – Projektowe „Piecki”
Witold Makiewicz
ul. Pl. 1-go Maja 3C,
11-710 Piecki
działającego w imieniu Gminy Biała Piska
została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji:
budowa urządzenia wodnego w postaci wylotu kanału odprowadzającego wody deszczowe z ulicy Zielonej w miejscowości Drygały do rzeki Łubianka.
Lokalizacja inwestycji na części działki o nr ewidencyjnym 132/3 w obrębie geodezyjnym Drygały, gmina Biała Piska.
Wszystkich zainteresowanych sprawą informujemy, że z treścią wydanej decyzji można się zapoznać w Referacie Budownictwa i Rozwoju Gminy Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej w pokoju nr 9 w godzinach 7.00-15.00 (tel. 87 424 13 63).
Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2000 r., Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) zawiadomienie stron uznaje się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
Niniejsze obwieszczenie zamieszcza się na:
• tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej,
• tablicy ogłoszeń w miejscowości Drygały,
• stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej - http://bip.bialapiska.pl.
Data powstania: wtorek, 6 gru 2011 10:44
Data opublikowania: wtorek, 6 gru 2011 15:32
Data przejścia do archiwum: czwartek, 15 gru 2011 10:49
Opublikował(a): Wojciech Sakowski
Zaakceptował(a): Sławomir Słonawski
Artykuł był czytany: 1189 razy