BIP Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej

Rada Miejska w Białej Piskiej uchwaliła plan pracy na 2004 r.

Oto terminy i tematyka obrad Sesji Rad:

Styczeń – luty : uchwalenie budżetu gminy na 2004 r.
 • Struktura organizacyjna sieci gminnej oświaty i jej zasadność
 • Funkcjonowania w roku szkolnym 2004)2005
 • Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej ze swojej działalności w 2003
 • Pozyskiwanie środków pomocowych, źródła finansowania projektów z Unii Europejskiej

  Marzec – kwiecień: sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2003 r. wraz z udzieleniem absolutorium Burmistrzowi MiG
 • Informacja na temat remontów dróg i ulic w M i G Biała Piska
 • Ocena utrzymania dróg w czasie akcji ,,Zima 2003/2004
 • Szanse i zagrożenia dla polskiego rolnictwa w integracji z Unią Europejską

  Maj : efekty rzeczowo-finansowe spółek z o.o. ZEC, ZWiK oraz Zarządzania Mieszkaniowym Zasobem Gminy za 2003 r. i I kw. 2004 r. ,
 • Informacja o stanie bezrobocia w MiG Biała Piska –podjęte działania Burmistrza MiG w zakresie ograniczenia skutków bezrobocia,
 • Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej ze swojej działalności za I kw.2004 r.

  Czerwiec: formy pomocy społecznej realizowane przez MGOPS w Białej P. oraz Stację ,,Caritas” za 2003 r.
 • Informacja na temat działalności OKiS oraz Biblioteki za 2003 r.i I kwartał 2004 r.
 • Promocja MiG Biała Piska w różnych dziedzinach życia

  Sierpień-wrzesień: analiza wykonania budżetu gminy za I półrocze 2004 r.
 • realizacja inwestycji prowadzonych na terenie MiG Biała Piska,
 • sprawozdanie z prac Komisji Rewizyjnej za okres 8 miesięcy 2004r

  Październik – listopad: informacja na temat stosowanych ulg i umorzeń w 2003 r. i I półroczu 2004 r.
 • uchwalenie stawek podatków i opłat lokalnych na 2005 r.
 • stan bezpieczeństwa publicznego, ładu i porządku w MiG Biała P.

  Grudzień : uchwalenie budżetu gminy na 2005 r.
 • zatwierdzenie planów pracy Rady Miejskiej oraz komisji na 2005 r.
 • Data powstania: wtorek, 20 sty 2004 10:04
  Data opublikowania: wtorek, 20 sty 2004 10:41
  Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 22 gru 2014 13:07
  Opublikował(a): Damian Modzelewski
  Zaakceptował(a): Damian Modzelewski
  Artykuł był czytany: 3735 razy