BIP Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy

Burmistrz Białej Piskiej podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowej przeznaczonej do dzierżawy
Nieruchomość gruntowa oznaczona numerem geodezyjnym cz. dz. 754 o powierzchni 13,44 ar położona w Białej Piskiej, przy ul. Polnej:
- wysokość czynszu – 47,04 zł
- okres umowy – do trzech lat
- cel umowy – dzierżawa działki warzywnej na rzecz pani Wojsław A.

1. Wyżej opisana nieruchomość gruntowa została przeznaczona do dzierżawy w trybie: bezprzetargowym
2. Obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości na okres 21 dni tj. od dnia 21-04-2011 r. do dnia 12-05-2011 r. poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Białej Piskiej.
3. Informacja o wywieszeniu wykazu została zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w prasie lokalnej.
Data powstania: czwartek, 21 kwi 2011 09:43
Data opublikowania:
Data przejścia do archiwum: piątek, 13 maj 2011 07:13
Opublikował(a): Radosław Laszkowski
Zaakceptował(a): Radosław Laszkowski
Artykuł był czytany: 987 razy