BIP Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej

Uchwała Nr XV/125/2003

Rady Miejskiej w Białej Piskiej z dnia 30 grudnia 2003r. w sprawie powołania doraźnej komisji do ustalenia celów i zakresów współpracy zmierzających do podpisania umowy partnerskiej z gminami Tarp, Eggeberk, Oeversee w Niemczech.
Na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001r Nr 142, poz. 1591,Dz.U. z 2002r Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003r Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568) – Rada Miejska w Białej Piskiej uchwala, co następuje:

§ 1Powołuje się Doraźną Komisję Rady Miejskiej w Białej Piskiej do ustalenia celów i zakresów współpracy zmierzającej do podpisania umowy partnerskiej z gminami Tarp, Eggeberk, Oeversee w Niemczech następującym w składzie osobowym :
1. P. Michał Żarski – Przewodniczący Komisji
2. P. Wojciech Zieliński - Zastępca Przewodniczącego
3. P. Adam Sobolewski - członek
4. P. Elżbieta Sakowska - członek
5. P. Edward Dąbkowski- członek
6. P. Zbigniew Mackiewicz – członek
7. P. Grażyna Maria Gołebiewska - członek

§ 2Komisje powołuje się do czasu podpisania umowy partnerskiej z gminami Tarp, Eggeberk, Oeversee w Niemczech

§ 3Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Data powstania: wtorek, 6 sty 2004 13:52
Data opublikowania: wtorek, 6 sty 2004 14:13
Opublikował(a): Damian Modzelewski
Zaakceptował(a): Damian Modzelewski
Artykuł był czytany: 1944 razy