BIP Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej

Uchwała Nr XV/123/2003

Rady Miejskiej w Białej Piskiej z dnia 30 grudnia 2003r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Miejskiej na 2004r.
      Na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001r Nr 142, poz. 1591,Dz.U. z 2002r Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003r Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568) – Rada Miejska w Białej Piskiej uchwala, co następuje:

§ 1Uchwala się roczny plan pracy Rady Miejskiej na 2004r stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały

§ 2Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Data powstania: wtorek, 6 sty 2004 13:48
Data opublikowania: wtorek, 6 sty 2004 14:12
Opublikował(a): Damian Modzelewski
Zaakceptował(a): Damian Modzelewski
Artykuł był czytany: 1947 razy