BIP Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej

Biuletyn Informacji Publicznej

Rachunki bankowe Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej

Numer rachunku bankowego Urzędu Miejskiego na który należy dokonywać wpłat dotyczących:
- podatków, czynszy, opłat skarbowych, opłat administracyjnych, opłat skarbowych - wpis do Rejestru Działalności Regulowanej w zakresie odbioru odpadów komunalnych i inne

39 9364 0000 2007 0003 0316 0001

Numer rachunku bankowego Gminy Biała Piska na który przekazywane są:
- dotacje, dochody z tytułu podatku od osób fizycznych i prawnych przekazywane przez Urzędy Skarbowe i Ministerstwo Finansów

93 9364 0000 2007 0011 5384 0008

Numer rachunku bankowego Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białej Piskiej na który od 1 stycznia 2011 r. należy przekazywać fundusz alimentacyjny dłużników Gminy Biała Piska:

61 9364 0000 2007 0195 2316 0003

Numer rachunku bankowego Urzędu Miejskiego na który należy dokonywać opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

81 9364 0000 2007 0003 0316 0021
Data powstania: wtorek, 18 sty 2011 12:27
Data opublikowania: wtorek, 18 sty 2011 13:29
Opublikował(a): Administrator
Zaakceptował(a): Administrator
Artykuł był czytany: 10061 razy