BIP Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej

Program współpracy z organizacjami pozarządowymi na lata 2011-2013

Burmistrz Białej Piskiej informuje, iż zostały rozpoczęte prace nad Programem współpracy Gminy Biała Piska z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w Gminie Biała Piska na lata 2011 – 2013 i zaprasza przedstawicieli organów pozarządowych działających na terenie Gminy Biała Piska do wnoszenia propozycji dotyczącej zawartych dokumentów w terminie do dnia 29 września 2010 r. listownie lub na adres um@bialapiska.pl.

Jako materiał wyjściowy do składanych sugestii proszę potraktować Program współpracy Gminy Biała Piska z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w Gminie Biała Piska na lata 2011 – 2013, dostępny na stronie internetowej www.bialapiska.pl w zakładce Organizacje pozarządowe – Otwarte Konkursy Ofert.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 5a, ust. 4 znowelizowanej ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariatu - Program współpracy Gminy Biała Piska z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w Gminie Biała Piska na lata 2011 – 2013 w art. 3, ust. 3 zawiera w szczególności:
• cel główny i cele szczegółowe programu,
• zasady współpracy,
• zakres przedmiotowy,
• formy współpracy, o których mowa w art. 5, ust.2 ustawy,
• przewidziane zadania publiczne,
• okres realizacji programu,
• sposób realizacji programu,
• wysokość środków przeznaczonych na realizację programu,
• sposób oceny realizacji programu,
• informacje o sposobie tworzenia programu oraz o przebiegu konsultacji,
• tryb powoływania oraz zasady działania komisji konkursowej do opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert.

Państwa uwagi będą niezwykle pomocne w tworzeniu projektu programu współpracy Gminy Biała Piska z organami pozarządowymi, które zostały Państwu przedstawione do konsultacji m.in. za pośrednictwem strony internetowej.
Z poważaniem,
Burmistrz Białej Piskiej
Ryszard Sławomir Szumowski

Pliki do pobrania:

Data powstania: czwartek, 16 wrz 2010 08:42
Data opublikowania: wtorek, 21 wrz 2010 08:53
Data przejścia do archiwum: środa, 12 gru 2018 13:18
Opublikował(a): Administrator
Zaakceptował(a): Administrator
Artykuł był czytany: 1673 razy