BIP Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej

Uchwała Nr XIV/98/2003

Rady Miejskiej w Białej Piskiej z dnia 11 grudnia 2003r. w sprawie obniżenia ceny żyta przyjętej jako podstawa obliczania podatku rolnego
      Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591 zm: z 2002 r. Nr 23 poz.220, Nr 62 poz.558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz.1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80 poz.717, Nr 162 poz.1568) oraz art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym ( tekst jednolity Dz. U. z 1993r. Nr 94 poz.431 ze zm.: z 1994 r, Nr 1 poz.3 art.3, z 1996r. Nr 91 poz. 409 art.1 , z 1997r. Nr 43 poz. 272 art.8 i Nr 137 poz.926 art.312, z 1998r . Nr 106 poz. 681 art.1, z 2001r. Nr 81 poz.875 art.3, z 2002r. Nr 200 poz.1680 art. 1, z 2003 r. Nr 110 poz.1039 art. 2 i Nr 162 poz.1588 art.124) oraz Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 17 października 2003 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2003 r. (Monitor Polski
Nr 49 z dnia 24 października 2003 r.) - Rada Miejska w Białej Piskiej uchwala, co następuje :

§ 1


Obniża się średnią cenę skupu żyta przyjętej jako podstawa obliczania podatku rolnego z kwoty 34,57 zł. za 1 q do kwoty 32 zł. za 1 q.

§ 2


Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego i obowiązuje od 1 stycznia 2004r.
Data powstania: poniedziałek, 15 gru 2003 14:47
Data opublikowania: poniedziałek, 15 gru 2003 15:04
Opublikował(a): Damian Modzelewski
Zaakceptował(a): Damian Modzelewski
Artykuł był czytany: 1841 razy