BIP Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej

Czas intensywnych prac inwestycyjnych
Szanowni Państwo,
w pełni lata i w czasie pozwalającym na wypoczynek, wakacje i urlopy, wszystkich wielbicieli dwóch kółek pragnę zaprosić na wyprawę szlakiem rowerowym na trasie Biała Piska – Bełcząc –Kowalewo – Mikuty – Kumielsk – Szkody – Biała Piska. Długość trasy 22,7 km. Wytyczony szlak rowerowy przebiega nie tylko przez wyjątkowo urokliwy teren gminy Biała Piska, ale prowadzi szlakiem walk toczonych przez Podlaską Brygadę Kawalerii w czasie wypadu na teren Prus Wschodnich. Uważam, że tak wytyczona ścieżka rowerowa będzie dla Państwa wyjątkową zachętą do odkrywania pięknych okolic naszej gminy. Jest to szlak widokowy, doskonały na rodzinne wycieczki. Życzę miłego wypoczynku.

Pragnę Państwa także zachęcić do korzystania z wybudowanej asfaltowej drogi dojazdowej do miejscowości Radysy. Wykonane roboty przewidywały: roboty ziemne, wykonanie przepustu drogowego rurowego o średnicy 630 mm, wykonanie podbudowy i ułożenie warstw bitumicznych.

Drodzy Państwo,

jestem przekonany, że kolejną szczególnie ważną inwestycją dla mieszkańców miasta jest oczyszczenie stawu w Białej Piskiej. Już rozpoczynają się prace w zakresie: wykonania umocnień (palisady) nabrzeża jeziora Biała Piska, zagospodarowania małej architektury stawu poprzez wykonanie ciągu pieszego (spacerowego) wokół jeziora, montaż ławek parkowych i koszy na śmieci. Ponadto przewiduje się budowę oświetlenia ciągu pieszego wokół jeziora oraz montaż trzech fontann napowietrzających.

Szanowni Państwo,

należy stwierdzić, że i obecny okres wakacji jest dla gminy Biała Piska czasem intensywnych prac budowlanych, realizacji inwestycji i remontów. Sukcesywnie wykonujemy przyjęte na ten rok kalendarzowy zadania inwestycyjne dzięki czemu znacznie poprawia się zarówno wizerunek miasta i gminy Biała Piska, a nasi mieszkańcy zyskują nowe miejsca na wyprawy rowerowe i spacery.


Z poważaniem

Burmistrz Białej Piskiej
Ryszard Sławomir SzumowskiSZLAK ROWEROWY


STAW W BIAŁEJ PISKIEJ
DROGA DOJAZDOWA DO MIEJSCOWOŚCI RADYSY

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
w trybie przetargu ustnego nieorganicznego

Przeznacza się do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego:
1) nieruchomości niezabudowane oznaczone numerem 138/21 i 138/25 położone w Białej Piskiej przy ul. Prusa. Wartość z VAT wynosi 57 932,92 zł, koszt wyceny 122 zł, KW nr 12410/8 ,
2) nieruchomość niezabudowaną oznaczoną numerem 138/22 położoną w Białej Piskiej przy ul. Prusa. Wartość z VAT wynosi 55 266,00 zł, koszt wyceny 122 zł, KW nr 12410/8,
3) nieruchomość niezabudowaną oznaczoną numerem 138/23 położoną w Białej Piskiej przy ul. Prusa. Wartość z VAT wynosi 50 886,20 zł, koszt wyceny 122 zł, KW nr 12410/8 .
Powyższe nieruchomości przeznaczone są pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.

Byłym właścicielom nieruchomości, ich spadkobiercom oraz osobom, którym przysługuje roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy art. 34 ust. 1 pkt. 1 i pkt. 2 wyżej powołanej ustawy lub odrębnych przepisów, przysługuje pierwszeństwo w jej nabyciu, jeżeli złożą wniosek o nabycie nieruchomości w terminie sześciu tygodni tj. do dnia 02 września
2010 r.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu ustnego ograniczonego do mieszkańców ul. Słowackiego 7
Przeznacza się do sprzedaży w trybie przetargu ustnego ograniczonego lokal mieszkalny numer 7 położony w Białej Piskiej przy ul. Słowackiego 7, usytuowany na działce numer 179/1 o powierzchni 602 m2. Udział w działce wynosi 2496/53635. Wartość lokalu wraz z gruntem wynosi 27 930 zł + koszt wyceny 183 zł. KW nr: 17652/1.

Informacja
Informuje się, że Zakład Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. działający w imieniu wspólnoty mieszkaniowej przy ul. Sienkiewicza 8 w Białej Piskiej, w dniu 30.07.2010 r. ogłosił przetarg na wykonanie termomodernizacji budynku mieszkalnego położonego przy ul. Sienkiewicza 8, 12-230 Biała Piska.
Procentowy udział w kosztach remontu :
Gmina – 87,45 %
Właściciele – 12,55 %.

Burmistrz Białej Piskiej
Ryszard Sławomir Szumowski

Dyrektor ZEC
Jan BĄBKA
Data powstania: piątek, 6 sie 2010 13:08
Data opublikowania: piątek, 6 sie 2010 13:21
Data przejścia do archiwum: piątek, 9 sty 2015 08:37
Opublikował(a): Administrator
Zaakceptował(a): Administrator
Artykuł był czytany: 2779 razy