BIP Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej

"Czego Jaś sie nie nauczy..."- projekt Fundacji Wielkich Jezior Mazurskich

Nasze przedszkole na przełomie kwietnia i maja 2010 r. uczestniczyło w projekcie Fundacji Wielkich Jezior Mazurskich "Grajmy w zielone".
Celem projektu było usystematyzowanie wiedzy dzieci na temat fauny i fllory Regionu Wielkich Jezior Mazurskich. W naszej placówce zorganizowany został Ekoturniej, w którym brały udził dzieci z grup 5-6 latków.
Wśród zadań konkursowych znałazły się: rozpoznawanie zwierząt charakterystycznych dla regionu, rozpoznawanie roślin (w tym drzew i krzewów i roślin zielnych), powiazanie ekosystemów las i jezioro z żyjacycmi w nich organizmami, rozwiazywanie zagadek słuchowych, rozwiazywanie zagadek przyrodniczych, kwiz "Prawda czy fałsz", układanie w całość pociętych ilustacji przedstawiajacych zwierzęta leśne. Przedszkolacy wykazali sie bardzo dużą wiedzą , chętnie wykonywali zadania . Ekoturnirj był doskonałą okzają do podsumowania i uporządkowania wiedzy dzieci i wzbogacenia ich wiadomości Dzieci doskonale współpracowały w zespołach, uczyły sie współzawodnictwa oraz godnego ponoszenia porażek.
Nasz udział w projekcie , podjęte przez nasa działania orz przedstwione sprawozdanie z dokumentacją fotograficzna został bardzo wysoko oceniony.
Zajęłiśmy I miejsce na 25 placówek uczestniczacych w projekcie. Bardzo się cieszymy , że działalnośc naszego przedszkola przyczynia sie do promocji nie tylko placówki ale również naszego mista.
Data powstania: piątek, 28 maj 2010 15:55
Data opublikowania: piątek, 28 maj 2010 16:18
Opublikował(a): Jagoda Frąckiewicz
Zaakceptował(a): Jagoda Frąckiewicz
Artykuł był czytany: 1544 razy