BIP Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej

Uchwała Nr XIII/77/2003

Rady Miejskiej w Białej Piskiej z dnia 30 października 2003r. w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Piszu.
      Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz.220, Dz. U. z 2002 r. Nr 62, poz.558, Dz. U. z 2002 r. Nr 113, poz.984, Dz. U. z 2002 r. Nr 214, poz.1806, Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz.717) w związku z art. 160 § 1 i 2 i art.161 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2001 r. Nr 98, poz. 1070, Dz. U. z 2001 r. Nr 154, poz.1787, Dz. U. z 2002 r. Nr 213, poz.1802, Dz. U. z 2002 r. Nr 240, poz.2052) Rada Miejska w Białej Piskiej uchwala, co następuje:

§ 1Stwierdza się wybór następujących osób na ławników do Sądu Rejonowego w Piszu:
1. Bąk Dariusz Adam
2. Ciesiński Zygfryd Fabian
3. Cimochowski Dariusz Wojciech
4. Kwiatkowska Elwira
5. Stachelek Daniela
6. Stefanów Dorota Hanna
7. Szpanko Ewa Marzena
8. Szumowski Ryszard Sławomir

§ 2Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Data powstania: piątek, 7 lis 2003 07:21
Data opublikowania: piątek, 7 lis 2003 07:33
Opublikował(a): Damian Modzelewski
Zaakceptował(a): Damian Modzelewski
Artykuł był czytany: 2051 razy