BIP Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej

Uchwała Nr XIII/76/2003

Rady Miejskiej w Białej Piskiej z dnia 30 października w sprawie zmiany Uchwały Nr X(63)03 Rady Miejskiej w Białej Piskiej z dnia 30 czerwca 2003 r. w sprawie regulaminu przeprowadzania wyborów ławników do Sądu Rejonowego w Piszu