BIP Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej

Uchwała Nr XIII/75/2003

Rady Miejskiej w Białej Piskiej z dnia 30 października 2003 r. w sprawie wyrażenia opinii w zakresie projektu uchwały Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego o likwidacji Wojewódzkiej Przychodni Skórno – Wenerologicznej w Olsztynie.
      Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 36 i art. 43, ust. 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 91, poz. 408 z późn. zm.) Rada Miejska w Białej Piskiej uchwala co następuje:

§ 1Opiniuje się pozytywnie przedstawiony projekt uchwały Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego w sprawie likwidacji Wojewódzkiej Przychodni Skórno – Wenerologicznej w Olsztynie.

§ 2Niniejszą uchwałę przekazuje się Sejmikowi Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

§ 3Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Biała Piska.

§ 4Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Data powstania: piątek, 7 lis 2003 07:16
Data opublikowania: piątek, 7 lis 2003 07:33
Opublikował(a): Damian Modzelewski
Zaakceptował(a): Damian Modzelewski
Artykuł był czytany: 1882 razy