BIP Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy

Burmistrz Białej Piskiej podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowej przeznaczonej do dzierżawy.
Nieruchomość gruntowa oznaczona numerami geodezyjnymi cz. dz. 71/1 i 71/2 o powierzchni 135,70 a, położona w Białej Piskiej przy ul. Piłsudskiego.
- wysokość czynszu - 210,55 zł.
- okres umowy do 30-09-2010r.
cel umowy - dzierżawa gruntu rolnego ( rola kl. V - 116,97 a; nieużytki 18,73 a) na rzecz Pani Mroczkowskiej G.

1. Wyżej opisana nieruchomość gruntowa została przeznaczona do dzierżawy w trybie: bezprzetargowym.
2. Obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości na okres 21 dni tj. od dnia 13-10-2009 r. do dnia 03-11-2009r. poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Białej Piskiej.
Informacja o wywieszeniu wykazu została zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w prasie lokalnej.
Data powstania: czwartek, 15 paź 2009 08:23
Data opublikowania: czwartek, 15 paź 2009 08:28
Data przejścia do archiwum: środa, 4 lis 2009 10:38
Opublikował(a): Radosław Laszkowski
Zaakceptował(a): Radosław Laszkowski
Artykuł był czytany: 1187 razy