BIP Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości zabudowanej

Burmistrz Białej Piskiej OGŁASZA przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Białej Piskiej przy ul. Moniuszki według niżej zamieszczonego wykazu:
- Obręb położenia:Biała Piska ul. Moniuszki 14
- Numer działki: 147/17
- Powierzchnia działki: 197 m2.
- Cena wywoławcza: 19 069 zł.
- Wadium: 2 000 zł.
Opis: Nieruchomość zabudowana budynkiem mieszkalnym parterowym z użytkowym poddaszem w zabudowie bliźniaczej - przeznaczonym do rozbiórki.

1. Przetarg odbędzie się w Urzędzie Miejskim w Białej Piskiej w pokoju nr 15 w dniu 16 listopada 2009 roku o godz. 10.00.
2. Przystępujący do przetargu powinien wpłacić wadium na rachunek Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej Nr 12 9364 0000 2007 0003 0316 0002 w Warmińsko-Mazurskim Banku Spółdzielczym Oddział w Białej Piskiej w terminie do dnia 10 listopada 2009 roku.
3. Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do przeprowadzenia rozbiórki budynku opisanego w tabeli niniejszego wykazu w terminie wyznaczonym przez sprzedawcę.
4. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który wygrał przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone w terminie nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia przetargu.
5. Minimalne postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. O jego wysokości decydują uczestnicy przetargu.
6. Koszty notarialne związane z zawarciem umowy sprzedaży pokrywa nabywca nieruchomości.
7. W razie uchylenia się nabywcy od zawarcia umowy kupna – sprzedaży nieruchomości wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
8. Szczegółowe informacje w sprawie przedmiotowego przetargu będą udzielane w Urzędzie Miejskim w Białej Piskiej w pokoju nr 15 tel. 0 – 87 424 13 63.
Data powstania: środa, 14 paź 2009 13:51
Data opublikowania: środa, 14 paź 2009 13:56
Data przejścia do archiwum: piątek, 13 lis 2009 11:50
Opublikował(a): Radosław Laszkowski
Zaakceptował(a): Radosław Laszkowski
Artykuł był czytany: 1214 razy