BIP Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy

Burmistrz Białej Piskiej podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowej przeznaczonej do dzierżawy.
Nieruchomość gruntowa oznaczona numerem geodezyjnym cz. dz. 457/1 o powierzchni 19 m2, położona w Bemowie Piskim przy ul. bez nazwy.
- wysokość czynszu - 30,13 z VAT
- okres umowy do trzech lat.
cel umowy - dzierżawa gruntu pod budowę garażu - blaszak na rzecz Pana Rąg L..
1. Wyżej opisana nieruchomość gruntowa została przeznaczona do dzierżawy w trybie: bezprzetargowym.
2. Obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości na okres 21 dni tj. od dnia 12.10.2009r. do dnia 02.11.2009r. poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Białej Piskiej i w Bemowie Piskim.
Informacja o wywieszeniu wykazu została zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w prasie lokalnej.
3. Uzyskanie pozwolenia na budowę garażu wymaga odrębnego postępowania Dzierżawcy.
Data powstania: wtorek, 13 paź 2009 09:49
Data opublikowania: wtorek, 13 paź 2009 09:54
Data przejścia do archiwum: środa, 4 lis 2009 10:38
Opublikował(a): Radosław Laszkowski
Zaakceptował(a): Radosław Laszkowski
Artykuł był czytany: 1095 razy