BIP Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy

Burmistrz Białej Piskiej podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowej przeznaczonej do dzierżawy.
Nieruchomość gruntowa oznaczona numerem geodezyjnym cz. dz. 113/3 o powierzchni 150 m2, położona w Dmusach.
- wysokość czynszu - 64,05 zł z VAT
- okres umowy do trzech lat.
cel umowy - dzierżawa działki przeznaczonej na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości sąsiedniej oznaczonej nr 111/3 na rzecz Pana Makar G.

1. Wyżej opisana nieruchomość gruntowa została przeznaczona do dzierżawy w trybie: bezprzetargowym.
2. Obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości na okres 21 dni tj. od dnia 23.09.2009r. do dnia 14.10.2009r. poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Białej Piskiej i w Dmusach.Informacja o wywieszeniu wykazu została zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w prasie lokalnej.
Data powstania: czwartek, 24 wrz 2009 08:47
Data opublikowania: czwartek, 24 wrz 2009 08:50
Data przejścia do archiwum: czwartek, 15 paź 2009 08:22
Opublikował(a): Radosław Laszkowski
Zaakceptował(a): Radosław Laszkowski
Artykuł był czytany: 1184 razy