BIP Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej

Uchwała Nr III/16/2002

Uchwała Nr III/16/2002
Rady Miejskiej w Białej Piskiej
z dnia 18 grudnia 2002r.


w sprawie
określenia wzorów formularzy o gruntach stosowanych przy wymiarze
i poborze podatku rolnego


Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j.t.Dz.U. z 2001 Nr 142, poz.1591 z późn . zm.) oraz art. 6 a ust.11 w związku z art.4 a ust. 5 i ust.8 pkt.1 ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym (j.t. Dz.U. z 1993r. Nr 94, poz.431 z późn.zm) Rada Miejska w Białej Piskiej uchwala, co następuje :

§ 1
Określa się wzory formularzy o gruntach w brzmieniu określonym w załącznikach :
1) Załączniku Nr 1 – Informacja w sprawie podatku rolnego ,
2) Załączniku Nr 2 – Deklaracja na podatek rolny
do niniejszej uchwały.

§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Biała Piska.

§ 3
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego
i obowiązuje od 01 stycznia 2003r.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Jerzy Dobrzycki

Pliki do pobrania:

Data powstania: poniedziałek, 23 cze 2003 18:30
Data opublikowania:
Data edycji: poniedziałek, 23 cze 2003 00:00
Opublikował(a): Damian Modzelewski
Zaakceptował(a):
Artykuł był czytany: 2165 razy
Ilość edycji: 1