BIP Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej

Uchwała Nr XII/74/2003

w sprawie skierowania do Sądu Pracy w Ełku pozwu o zasądzenie kwoty pieniężnej stanowiącej równowartość pobranej nagrody z okazji „Dnia Samorządowca” w 2001r i 2002r. przez Burmistrza Miasta i Gminy Pana Andrzeja Kurzątkowskiego.
Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
(t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada Miejska w Białej Piskiej uchwala , co następuje:

§ 1Złożyć pozew do Sądu Pracy w Ełku o zasądzenie kwoty pieniężnej stanowiącej równowartość pobranej nagrody z okazji „Dnia Samorządowca” w 2001r. i 2002r przez Pana Burmistrza Miasta i Gminy Pana Andrzeja Kurzątkowskiego.

§ 2Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Białej Piskiej.

§ 3Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Data powstania: środa, 1 paź 2003 14:32
Data opublikowania: środa, 1 paź 2003 14:46
Opublikował(a): Damian Modzelewski
Zaakceptował(a): Damian Modzelewski
Artykuł był czytany: 2296 razy