BIP Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej

Uchwała Nr XII/73/2003

w sprawie zawiadomienia Prokuratury Rejonowej w Piszu o podejrzeniu popełnienia przestępstwa.
Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
(t.j. Dz. U. z 2001r Nr 142, poz. 1591. z późn. zm.) Rada Miejska w Białej Piskiej , po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Komisji Rewizyjnej uchwala , co następuje:

§ 1Złożyć zawiadomienie do Prokuratury Rejonowej w Piszu o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez Pana Józefa Cukrowskiego – byłego zarządzającego Mieszkaniowym Zasobem Gminy.

§ 2Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Białej Piskiej.

§ 3Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Data powstania: środa, 1 paź 2003 14:31
Data opublikowania: środa, 1 paź 2003 14:45
Opublikował(a): Damian Modzelewski
Zaakceptował(a): Damian Modzelewski
Artykuł był czytany: 2125 razy