BIP Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej

Uchwała Nr XII/67/2003

w sprawie skierowania do Prokuratury Rejonowej w Piszu wniosku o wszczęcie dochodzenia odnośnie napisanego i kolportowanego pisma dotyczącego radnych
Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001r Nr 142, poz. 1591,Dz.U. z 2002r Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003r Nr 80, poz. 717) – Rada Miejska w Białej Piskiej uchwala, co następuje:

§ 1Złożyć zawiadomienie do Prokuratury Rejonowej w Piszu przeciwko sołtysowi wsi Drygały Panu Mieczysławowi Zduńczykowi : odnośnie napisanego i kolportowanego pisma dotyczącego radnych Rady Miejskiej w Białej Piskiej , a którym są zawarte fałszywe informacje.

§ 2Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Białej Piskiej.

§ 3Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Data powstania: środa, 1 paź 2003 14:15
Data opublikowania: środa, 1 paź 2003 14:41
Opublikował(a): Damian Modzelewski
Zaakceptował(a): Damian Modzelewski
Artykuł był czytany: 2022 razy