BIP Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej

Ogłoszenie o zawarciu umowy

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU MIESZKALNEGO POŁOŻONEGO PRZY UL. SŁOWACKIEGO 6, 12-230 BIAŁA PISKA

Umowa została zawarta w dniu 31.07.2009 r.
z Wykonawcą:

PHU GROT Jacek Olszewski,
ul. Czerniewskiego 16, 12-200 Pisz


Wartość oferty brutto: 119 189,33 zł (słownie: sto dziewiętnaście tysięcy sto osiemdziesiąt dziewięć złotych 33/100)

Ofertę złożono w dniu 22.07.2009 r. w siedzibie ZEC Sp. z o.o.


Data powstania: piątek, 31 lip 2009 13:41
Data opublikowania: piątek, 31 lip 2009 13:46
Data przejścia do archiwum: piątek, 28 maj 2010 13:52
Opublikował(a): Agnieszka Szumowska
Zaakceptował(a): Jan Bąbka
Artykuł był czytany: 1182 razy