BIP Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej

Informacja o wyborze oferty

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na termomodernizację budynku mieszkalnego położonego przy ul. Słowackiego 8,12-230 Biała Piska

Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Białej Piskiej, działający w imieniu Wspólnoty mieszkaniowej ul. Słowackiego 8, 12-230 Biała Piska informuje, że w wyniku przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem zamówienia jest termomodernizacja budynku mieszkalnego położonego przy ul. Słowackiego 8, wybrał do realizacji zamówienia ofertę złożoną przez firmę:

FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA EXPORT-IMPORT Stanisław Gajda, ul. Ratuszowa 16, 12-200 Pisz

z ceną:

netto: 101 584,93 zł (słownie: sto jeden tysięcy pięćset osiemdziesiąt cztery złote 93/100)
VAT: 7 110,95 zł (słownie: siedem tysięcy sto dziesięć złotych 95/100)
brutto: 108 695,88 zł (słownie: sto osiem tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt pięć złotych 88/100)


UZASADNIENIE:

Zamawiający wybrał do realizacji zamówienia w/w wykonawcę, ponieważ spełnia on warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz zaproponował najniższą cenę za realizację przedmiotu zamówienia.


W przedmiotowym postępowaniu ofertę złożyli następujący wykonawcy:

1.USŁUGI OGÓLNO-BUDOWLANE Piotr Wróblewski, Kaliszki 5/3, 12-230 Biała Piska – ocena złożonej oferty 89,83 pkt.
2.PZM „BARTŁOMIEJ” Sławomir Bogdan Budziński, Chruściele, ul. Sosnowa 33, 19-300 Ełk – ocena złożonej oferty 74,29 pkt.
3.BUDOWNICTWO OGÓLNE Andrzej Ladziński Bartosze 35, 19-300 Ełk– ocena złożonej oferty 78,71 pkt.
4.FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA EXPORT-IMPORT Stanisław Gajda, ul. Ratuszowa 16, 12-200 Pisz – ocena złożonej oferty 100,00 pkt.
Data powstania: poniedziałek, 27 lip 2009 13:00
Data opublikowania: poniedziałek, 27 lip 2009 13:05
Data przejścia do archiwum: piątek, 28 maj 2010 13:51
Opublikował(a): Agnieszka Szumowska
Zaakceptował(a): Jan Bąbka
Artykuł był czytany: 1215 razy