BIP Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej

Ogłoszenie o zawarciu umowy w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na:

Remont dachu łącznie z przebudową kominów w budynku mieszkalnym w Bemowie Piskim, ul. Lipowa 94, 12-230 Biała Piska

Umowa została zawarta w dniu 20.07.2009 r. z Wykonawcą:

BUDOWNICTWO OGÓLNE „LADZIŃSKI”
Bartosze 35, 19-300 Ełk

Wartość oferty brutto: 108 071,57 zł (słownie: sto osiem tysięcy siedemdziesiąt jeden złotych 57/100)


Ofertę złożono w dniu 07.07.2009 r. w siedzibie ZEC Sp. z o.o.


Data powstania: piątek, 24 lip 2009 07:27
Data opublikowania: piątek, 24 lip 2009 07:32
Data przejścia do archiwum: piątek, 28 maj 2010 13:51
Opublikował(a): Agnieszka Szumowska
Zaakceptował(a): Jan Bąbka
Artykuł był czytany: 1231 razy