BIP Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej

Informacja o wyborze oferty

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na termomodernizację budynku mieszkalnego położonego przy ul. Słowackiego 6,12-230 Biała Piska
Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Białej Piskiej, działający w imieniu Wspólnoty mieszkaniowej ul. Słowackiego 6, 12-230 Biała Piska informuje, że w wyniku przetargu nieograniczonego ,którego przedmiotem zamówienia jest termomodernizacja budynku mieszkalnego położonego przy ul. Słowackiego 6, wybrał do realizacji zamówienia ofertę złożoną przez firmę:

PHU GROT Jacek Olszewski, ul. Czerniewskiego 16, 12-200 Pisz

z ceną:

netto: 111 391,90 zł (słownie: sto jedenaście tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt jeden złotych 90/100)
VAT: 7 797,43 zł (słownie: siedem tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt siedem złotych 43/100)
brutto: 119 189,33 zł (słownie: sto dziewiętnaście tysięcy sto osiemdziesiąt dziewięć złotych 33/100)


UZASADNIENIE:

Zamawiający wybrał do realizacji zamówienia w/w wykonawcę, ponieważ spełnia on warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz zaproponował najniższą cenę za realizację przedmiotu zamówienia.

W przedmiotowym postępowaniu ofertę złożyli następujący wykonawcy:

1.USŁUGI OGÓLNO-BUDOWLANE Piotr Wróblewski, Kaliszki 5/3, 12-230 Biała Piska – ocena złożonej oferty 87,43 pkt.
2.PZM „BARTŁOMIEJ” Sławomir Bogdan Budziński, Chruściele, ul. Sosnowa 33, 19-300 Ełk– ocena złożonej oferty 76,45 pkt.
3.FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA EXPORT-IMPORT Stanisław Gajda, ul. Ratuszowa 16, 12-200 Pisz – ocena złożonej oferty 89,33 pkt.
4.DARBUD Dariusz Zalewski, ul. Słowackiego 34,19-400 Olecko – ocena złożonej oferty 81,23 pkt.
5.PHU GROT Jacek Olszewski, ul. Czerniewskiego 16, 12-200 Pisz – ocena złożonej oferty 100,00 pkt.
Data powstania: czwartek, 23 lip 2009 10:24
Data opublikowania: czwartek, 23 lip 2009 10:27
Data przejścia do archiwum: piątek, 28 maj 2010 13:51
Opublikował(a): Agnieszka Szumowska
Zaakceptował(a): Jan Bąbka
Artykuł był czytany: 1137 razy