BIP Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej

Informacja o wyborze oferty

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na termomodernizację budynku mieszkalnego położonego przy ul. Kajki 13, 12-230 Biała Piska
Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Białej Piskiej, działający w imieniu Wspólnoty mieszkaniowej ul. Kajki 13, 12-230 Biała Piska informuje, że w wyniku przetargu nieograniczonego , którego przedmiotem zamówienia jest termomodernizacja budynku mieszkalnego położonego przy ul. Kajki 13, wybrał do realizacji zamówienia ofertę złożoną przez firmę:

FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA EXPORT-IMPORT Stanisław Gajda ul. Ratuszowa 16, 12-200 Pisz

z ceną:

netto: 114 925,05 zł (słownie: sto czternaście tysięcy dziewięćset dwadzieścia pięć złotych 05/100)
VAT: 8 044,75 zł (słownie: osiem tysięcy czterdzieści cztery złote 75/100)
brutto: 122 969,80 zł (słownie: sto dwadzieścia dwa złote dziewięćset sześćdziesiąt dziewięć złotych 80/100)

UZASADNIENIE:
Zamawiający wybrał do realizacji zamówienia w/w wykonawcę, ponieważ spełnia on warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz zaproponował najniższą cenę za realizację przedmiotu zamówienia.
W przedmiotowym postępowaniu ofertę złożyli następujący wykonawcy:

1.FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA EXPORT-IMPORT Stanisław Gajda ul. Ratuszowa 16, 12-200 Pisz – ocena złożonej oferty 100,00 pkt.
2.USŁUGI OGÓLNO-BUDOWLANE Piotr Wróblewski Kaliszki 5/3, 12-230 Biała Piska – ocena złożonej oferty 90,61 pkt.
3.DARBUD Dariusz Zalewski ul. Słowackiego 34, 19-400 Olecko – ocena złożonej oferty 77,06 pkt.
4.„SŁAW-POL” P.H.U. Ostrowska Elżbieta, Regiel 47D, 19-300 Ełk – ocena złożonej oferty 73,25 pkt.
5.P.P. H.U. „AMBRA” ul. Stołeczna 15a/5, 15-879 Białystok – ocena złożonej oferty 61,50 pkt.
6. BUDOWNICTWO OGÓLNE Andrzej Ladziński Bartosze 35, 19-300 Ełk – ocena złożonej oferty 74,63 pkt.
7. PHU GROT Jacek Olszewski, ul. Czerniewskiego 16, 12-200 Pisz – ocena złożonej oferty 92,06 pkt.
8. PZM „BARTŁOMIEJ” Sławomir Bogdan Budziński Chruściele, ul. Sosnowa 33, 19-300 Ełk – ocena złożonej oferty 78,28 pkt.
Data powstania: wtorek, 21 lip 2009 11:14
Data opublikowania: wtorek, 21 lip 2009 11:22
Data przejścia do archiwum: piątek, 28 maj 2010 13:51
Opublikował(a): Agnieszka Szumowska
Zaakceptował(a): Jan Bąbka
Artykuł był czytany: 1415 razy