BIP Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej

Informacja o wyborze oferty

Dotyczy: REMONTU DACHU ŁĄCZNIE Z PRZEBUDOWĄ KOMINÓW W BUDYNKU MIESZKALNYM W BEMOWIE PISKIM, UL. LIPOWA 94, 12-230 BIAŁA PISKA
Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Białej Piskiej, działający w imieniu Wspólnoty mieszkaniowej Bemowo Piskie, ul. Lipowa 94, 12-230 Biała Piska informuje, że w wyniku przetargu nieograniczonego , którego przedmiotem zamówienia jest remont dachu łącznie z przebudową kominów w budynku w/w wspólnoty, wybrał do realizacji zamówienia ofertę złożoną przez firmę:

BUDOWNICTWO OGÓLNE Andrzej Ladziński Bartosze 35, 19-300 Ełk
z ceną:
netto: 101 001,47 zł (słownie: sto jeden tysięcy jeden złoty 47/100)
VAT: 7 070,10 zł (słownie: siedem tysięcy siedemdziesiąt złotych 10/100)
brutto: 108 071,57 zł (słownie: sto osiem tysięcy siedemdziesiąt jeden złotych 57/100)

UZASADNIENIE:

Zamawiający wybrał do realizacji zamówienia w/w wykonawcę, ponieważ spełnia on warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zawarte w specyfikacji istnych warunków zamówienia oraz zaproponował najniższą cenę za realizację przedmiotu zamówienia.


W przedmiotowym postępowaniu ofertę złożyli następujący wykonawcy:


  • PZM „BARTŁOMIEJ” Chruściele, ul. Sosnowa 33, 19-300 Ełk - ocena złożonej oferty 74,52 punkty.  • PHU GROT Jacek Olszewski, ul. Czerniewskiego 16, 12-200 Pisz - oferta została odrzucona ponieważ zawiera błędy w obliczeniu ceny (art. 89 pkt 1 podpunkt 6 ustawy PZP) – błędnie wstawiona stawka podatku VAT  • BUDOWNICTWO OGÓLNE Andrzej Ladziński Bartosze 35, 19-300 Ełk – ocena złożonej oferty 100,00 punktów.


Data powstania: środa, 8 lip 2009 13:29
Data opublikowania: środa, 8 lip 2009 13:45
Data przejścia do archiwum: piątek, 28 maj 2010 13:50
Opublikował(a): Agnieszka Szumowska
Zaakceptował(a): Jan Bąbka
Artykuł był czytany: 1144 razy