BIP Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

Burmistrz Białej Piskiej podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowych przeznaczonych do dzierżawy
1.Nieruchomość gruntowa oznaczona numerem geodezyjnym cz. dz. 147/11 o powierzchni 4,00 a, położona w Białej Piskiej przy ulicy Targowej
- wysokość czynszu - 14,00 zł
- okres umowy - do 30.09.2010
cel umowy - dzierżawa działki warzywnej na rzecz Pana Liżewski S.


* 1. Wyżej opisana nieruchomość gruntowa została przeznaczona do dzierżawy w trybie: bezprzetargowym.
2. Obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości na okres 21 dni tj. od dnia 04.05.2009r. do dnia 25.05.2009r. poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Białej Piskiej.
Informacja o wywieszenie wykazu została zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w prasie lokalnej tj. Gazecie Piskiej
Data powstania: środa, 6 maj 2009 09:31
Data opublikowania: środa, 6 maj 2009 09:37
Data przejścia do archiwum: wtorek, 26 maj 2009 07:09
Opublikował(a): Radosław Laszkowski
Zaakceptował(a): Radosław Laszkowski
Artykuł był czytany: 1246 razy