BIP Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

Dotyczy: REMONTU ELEWACJI ŁĄCZNIE Z OCIEPLENIEM ŚCIAN BUDYNKU MIESZKALNEGO WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ UL. SIKORSKIEGO 10 W BIAŁEJ PISKIEJ Numer ogłoszenia: 99368 - 2009; data zamieszczenia: 09.04.2009
Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Białej Piskie, jako zarządca Wspólnoty Mieszkaniowej ul. Sikorskiego 10 w Białej Piskiej informuje, że w wyniku przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem zamówienia jest REMONT ELEWACJI ŁĄCZNIE Z OCIEPLENIEM ŚCIAN BUDYNKU MIESZKALNEGO WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ UL. SIKORSKIEGO 10 W BIAŁEJ PISKIEJ, wybrał do realizacji zamówienia ofertę złożoną przez firmę:
Przedsiębiorstwo Zabezpieczeń Mieszkań „BARTŁOMIEJ” Sławomir Bogdan Budziński 19-300 Ełk, Chruściele, ul. Sosnowa 33


z ceną /brutto/ 46 514,15 zł
słownie: czterdzieści sześć tysięcy pięćset czternaście złotych 15/100

Uzasadnienie:
Zamawiający wybrał do realizacji zamówienia ww. wykonawcę, ponieważ spełnia on warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz zaproponował najniższą cenę za realizację przedmiotu zamówienia.

W przedmiotowym postępowaniu ofertę złożyli następujący Wykonawcy:

Kryteria oceny ofert zgodnie ze SWIZ – cena 100 %


OFERTA Nr 1:

Przedsiębiorstwo Zabezpieczeń Mieszkań „BARTŁOMIEJ” Sławomir Bogdan Budziński 19-300 Ełk, Chruściele, ul. Sosnowa 33


cena złożonej oferty /brutto/: 46 514,15 zł

Ilość punktów wyliczona zgodnie z podanymi kryteriami: 100,00


OFERTA Nr 2:

ZAKŁAD OGÓLNOBUDOWLANY Tadeusz Sadowski, ul. Jeziorna 14, 12-200 Pisz


cena złożonej oferty /brutto/: 52 452,71 zł

Ilość punktów wyliczona zgodnie z podanymi kryteriami: 88,68


OFERTA Nr 3:

USŁUGI OGÓLNO-BUDOWLANE PIOTR WRÓBLEWSKI KALISZKI 5/3, 12-230 BIAŁA PISKA


cena złożonej oferty /brutto/: 60 486,35 zł

Ilość punktów wyliczona zgodnie z podanymi kryteriami: 76,90
Data powstania: środa, 6 maj 2009 08:29
Data opublikowania: środa, 6 maj 2009 08:48
Data przejścia do archiwum: piątek, 28 maj 2010 13:50
Opublikował(a): Agnieszka Szumowska
Zaakceptował(a): Jan Bąbka
Artykuł był czytany: 1226 razy