BIP Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

Burmistrz Białej Piskiej podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowych przeznaczonych do dzierżawy
1.Nieruchomość gruntowa oznaczona numerem geodezyjnym cz. dz. 296/10 o powierzchni 2,20 a , położona w Białej Piskiej przy ulicy Witosa
- wysokość czynszu - 7,70 zł
- okres umowy - do trzech lat
cel umowy - dzierżawa działki warzywnej - na rzecz Pani Parda A.


* 1. Wyżej opisana nieruchomość gruntowa została przeznaczona do dzierżawy w trybie: bezprzetargowym.
2. Obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości na okres 21 dni tj. od dnia 20.04.2009r. do dnia 10.05.2009r. poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Białej Piskiej.
Informacja o wywieszenie wykazu została zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w prasie lokalnej tj. Gazecie Piskiej
Data powstania: piątek, 24 kwi 2009 07:52
Data opublikowania: piątek, 24 kwi 2009 07:58
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 11 maj 2009 07:16
Opublikował(a): Radosław Laszkowski
Zaakceptował(a): Radosław Laszkowski
Artykuł był czytany: 1206 razy